Fulla arbetsgivaravgifter för unga

2016-10-23Nyheter

Från och med den 1 juni 2016 är det fulla arbetsgivaravgifter på 31,42 procent på lön som utbetalas till den som är född 1991 eller senare. Även uttaget av egenavgifter har förändrats för dessa ungdomar. Fulla avgifter på 28,97 procent tas ut på inkomst av aktiv näringsverksamhet från 1 juni.

Lagar att ha koll på som företagare

2016-10-22Nyheter

Många företagare väljer att själva ta hand om sin redovisning. Eventuellt tar man hjälp när det är dags att göra bokslut. Risken att begå någon typ av lagbrott är därmed stor. Som företagare är du nämligen skyldig att följa en hel del lagar och bör därmed veta innebörden av dem. Vet du inte det är Läs mer…

Höjd skatt på ISK och kapitalförsäkring

2016-10-21Nyheter

Investeringssparkonto (ISK) och kapitalförsäkring är skattemässigt gynnat i förhållande till konventionell kapitalbeskattning. Förutom detta, så har den kraftigt fallande statslåneräntan (SLR) gjort sparformerna ännu mer gynnade. Enligt tidigare regler beräknades schablonavkastningen (underlag för avkastningsskatt) genom att kapitalunderlaget multiplicerades med SLR 30 november året före beskattningsåret. Riksdagen har beslutat att schablonavkastningen ska beräknas genom att kapitalunderlaget Läs mer…

Ungdomsrabatten på arbetsgivaravgiften slopas

2016-10-20Nyheter

Socialavgifterna för ungdomar har varit nedsatta i flera år. Riksdagen har dock beslutat att nedsättningen av socialavgifter för ungdomar slopas helt den 1 juni 2016. Till och med den 31 maj 2016 är arbetsgivaravgifterna för ungdomar under 25 år 25,46%.

Slopat avdrag för privat pensionssparande

2016-10-19Nyheter

Avdragsutrymmet för privat pensionssparande har gradvis minskat de senaste åren. Från årsskiftet slopas avdragsrätten helt. Anställda som helt saknar pensionsrätt i anställningen eller skattskyldiga som har inkomst av aktiv näringsverksamhet får även fortsättningsvis göra avdrag enligt den så kallad 35%-regeln. För att göra det lättare att avveckla små sparande har beloppsgränsen för återköp av pensionsförsäkring Läs mer…

Basbeloppen för 2016

2016-10-18Nyheter

Regeringen har fastställt basbeloppen för 2016. De påverkar flera gränsvärden på skatteområdet. Prisbasbeloppet för 2016 uppgår till 44 300 kronor och det förhöjda prisbasbeloppet till 45 200 kronor. Inkomstbasbeloppet för 2016 uppgår till 59 300 kronor. Nedan kan ni se ett urval vad de nya basbeloppen ger för värden: 1 300 kronor – gräns för Läs mer…