Integritet och GDPR

2018-05-24Nyheter

Vad är GDPR? GDPR, eller dataskyddsförordningen är ett nytt EU-direktiv som börjar gälla från och med 25 maj 2018. Förordningens regler gäller för samtliga företag, föreningar m.m. som bedriver verksamhet inom EU. Förordningen är en vidareutveckling av dagens personuppgiftslag (PUL). Det nya direktivet innebär större krav på dokumentation och information från de som hanterar personuppgifter. Läs mer…

Framtidsfullmakt

2017-11-16Nyheter

Den 1 juli 2017 infördes en ny lag (2017:310) om framtidsfullmakter. Genom att skriva en framtidsfullmakt kan du utse en person att ta hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte kan ta hand om dessa själv. Framtidsfullmakten avser även företag du äger andelar i och kan därmed vara en försäkring att ditt företag Läs mer…

LEI-nummer

2017-11-09Nyheter

Den 3 januari 2018 träder en ny EU-förordning i kraft. Denna förordning innebär utökade krav på den transaktionsrapportering som värdepappersföretag måste utföra till reglerande myndighet inom EU. Vad detta innebär för dig som är företagare och handlar med värdepapper, är att du måste registrera dig för att få ett LEI-nummer och betala en årlig avgift Läs mer…

Verklig huvudman

2017-10-19Nyheter

Alla företag och föreningar i Europa ska efter EU-direktiv anmäla en verklig huvudman. Syftet med registret är att exempelvis banker och finanspolisen ska kunna ta reda på vem eller vilka som står bakom verksamheten. En verklig huvudman är den person som ytterst äger eller kontrollerar. Detta ska anmälas senast 1 februari 2017 för att det inte Läs mer…

Prisbasbeloppen 2018

2017-10-17Nyheter

Prisbasbeloppet höjs med 700kr inkomståret 2018. Det innebär att det höjs från tidigare 44 800kr till 45 500kr. För beskattningsåret 2018 (deklaration 2019) blir: Deklarationspliktsgränsen 19 246kr Skattefria traktamentsbeloppet 230kr Högsta sjukpenninggrundande inkomst 341 250kr (7,5 pbb) Högsta föräldrapenninggrundade inkomst 455 000kr (10 pbb) Gräns för inventarier av mindre värde 22 750kr (o,5 pbb) gräns Läs mer…

Boknytt – Värdepapper

2017-10-15Nyheter

Våra medarbetare Lennart och Filip släpper nu sin nya bok “Värdepapper – Privatpersoner” genom bokförlaget Björn Lundén Information AB. Vi vill med detta nyhetsmeddelande gratulera Lennart och Filip och samtidigt rekommendera boken till alla som vill få en tydlig genomgång av de värdepapper som finns på marknaden.  Du får även en grundlig genomgång av skattereglerna för Läs mer…