Skärpta regler för andrahandsuthyrning

2019-05-28Nyheter

Idag sker många otillåtna försäljningar av hyreskontrakt för hyresrätter. Detta innebär att personer tränger sig före andra som har stått i bostadskö under lång tid. Det förekommer även otillåten andrahandsuthyrning till ej marknadsmässiga hyresavgifter. Idag är det straffbart att begära ersättning vid överlåtelse och upplåtelse av hyreskontrakt. Förslaget som regeringen lämnat i propositionen är att Läs mer…

Särskild löneskatt för pensionärer slopas

2019-05-27Nyheter

Du som vid årets början är 65 år eller äldre och driver aktiv näringsverksamhet eller har allmän pension; kommer efter den 1 juli 2019 när ändringen träder i kraft inte behöva betala särskild löneskatt för detta. Skatten uppgår idag till 6,15%. För dig som är näringsidkare ska inkomsterna proportioneras jämt över året. Detta om näringsidkaren Läs mer…

Förslag om sänkta krav på aktiekapital

2019-05-22Nyheter

Det var inte mer än nio år sedan regeringen beslutade om att sänka minimigränsen för aktiekapital till 50 000kr från tidigare 100 000kr. Syftet med beslutet var att göra det enklare att starta och bedriva företag i företagsformen aktiebolag. Sedan minskning av minimigränsen har antalet aktiebolag ökat stadigt i Sverige. Nu föreslår regeringen ytterligare en halvering till 25 000kr. Läs mer…

Sänkt moms på digitala publikationer

2019-05-21Nyheter

Det har länge varit en het momsfråga med nya e-tjänster som tillkommer på marknaden, inte minst för elektroniska publikationer. Nu har riksdagens beslutat att moms på digitala tidningar och böcker ska sänkas från 25% till 6% moms, för att motsvara dess fysisk form. Detta omfattar däremot inte alla produkter. De produkter som helt eller huvudsakligen Läs mer…

Nytt kontor i Uppsala

2018-12-28Nyheter

Äntligen flyttar vi på Avanta Ekonomi Uppsala – till andra sidan innergården. Vid årsskiftet flyttar Uppsalakontoret till nya lokaler. Flytten blir inte längre än att vi behåller samma adress. Vi sitter nu däremot på andra våningen i huvudbyggnaden. Vi håller oss med andra ord kvar vid det så kallade Gamla Fängelset. Vid besök på kontoret Läs mer…

Tar du som företagare ut “rätt” lön?

2018-12-20Nyheter

Beskattningsår för lön 2018 (kalenderår) börjar nu närma sig sitt slut. I samband med detta ser vi att många företagare börjar fundera över hur stora löneuttag man gjort under året. Frågan ”Hur hög ska jag egentligen ha i år?” hör vi ofta nu under december inför årets sista löneuttag. Svaret på denna fråga beror på Läs mer…