Månatlig inlämning av kontrolluppgift

2017-06-08Nyheter

Under dagens regler ska kontrolluppgifter lämnas en gång per år för ersättningar och förmåner som ingår i inkomstlaget tjänst; detta inkluderar löner, arvoden, pensioner, sjukpenning och andra tjänsteinkomster. Utöver detta ska även uppgift om skatteavdrag lämnas. Riksdagen har nu beslutat att arbetsgivare ska börja lämna kontrolluppgifter på respektive anställd månadsvis, via arbetsgivardeklarationen som lämnas till Läs mer…

Ny bok “Idrottsutövare”

2017-01-27Nyheter

Vår medarbetare inom rådgivning och bokslutsupprättande Lennart Andersson släpper nu i februari 2017 sin nya bok “Idrottsutövare” genom bokförlaget Björn Lundén Information AB. Vi vill med detta nyhetsmeddelande gratulera Lennart och samtidigt rekommendera boken till alla elitidrottare runt om i Sverige som tjänar eller i framtiden vill tjäna pengar på sin idrott. Med denna bok Läs mer…

Krav på kassaregister

2016-11-14Nyheter

Regelverket gällande kassaregister, vänder sig till de företag som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning. I begreppet kontant betalning inräknas kontanter, betalkort, swish-betalningar, presentkorts betalningar, samt andra liknande betalningsmedel. Fakturering räknas inte som kontant betalning, denna typ av försäljning behöver därmed inte registreras i ett kassaregister. Gränsen för när du som näringsidkare måste tillhandahålla Läs mer…