Skärpta regler för andrahandsuthyrning

Skärpta regler för andrahandsuthyrning

Idag sker många otillåtna försäljningar av hyreskontrakt för hyresrätter. Detta innebär att personer tränger sig före andra som har stått i bostadskö under lång tid. Det förekommer även otillåten andrahandsuthyrning till ej marknadsmässiga hyresavgifter.Idag är det...
Särskild löneskatt för pensionärer slopas

Särskild löneskatt för pensionärer slopas

Du som vid årets början är 65 år eller äldre och driver aktiv näringsverksamhet eller har allmän pension; kommer efter den 1 juli 2019 när ändringen träder i kraft inte behöva betala särskild löneskatt för detta. Skatten uppgår idag till 6,15%.För dig som är...
Förslag om sänkta krav på aktiekapital

Förslag om sänkta krav på aktiekapital

Det var inte mer än nio år sedan regeringen beslutade om att sänka minimigränsen för aktiekapital till 50 000kr från tidigare 100 000kr. Syftet med beslutet var att göra det enklare att starta och bedriva företag i företagsformen aktiebolag. Sedan minskning av...
Sänkt moms på digitala publikationer

Sänkt moms på digitala publikationer

Det har länge varit en het momsfråga med nya e-tjänster som tillkommer på marknaden, inte minst för elektroniska publikationer. Nu har riksdagens beslutat att moms på digitala tidningar och böcker ska sänkas från 25% till 6% moms, för att motsvara dess fysisk...
Nytt kontor i Uppsala

Nytt kontor i Uppsala

Äntligen flyttar vi på Avanta Ekonomi Uppsala – till andra sidan innergården.Vid årsskiftet flyttar Uppsalakontoret till nya lokaler. Flytten blir inte längre än att vi behåller samma adress. Vi sitter nu däremot på andra våningen i huvudbyggnaden. Vi håller oss...