Vi finns nu i Borlänge!

2018-10-18Nyheter

Vi är glada att kunna meddela att Avanta Ekonomi nu även finns i Borlänge. Verksamheten som tidigare hetat Östmans Bokföring & Redovisning blir nu ett starkt tillskott till koncernen Avanta Ekonomi. Samtliga kompetenta medarbetare från Östmans Bokföring & Redovisning finns kvar även i den nya konstellationen. Verksamheten kommer framöver samtidigt drivas under Avanta konceptet. Detta Läs mer…

Boknytt – Värdepapper

2018-10-09Nyheter

Våra medarbetare Lennart och Filip har ett stort engagemang för värdepapper. I deras nya bok ”Värdepapper – kapitalmarknaden och skattereglerna” går de in på djupet i hur kapitalmarknaden fungerar och hur privatpersoner bör placera sina pengar för att undvika höga och oförutsedda skatter. Vill du veta mer om hur just du kan använda dessa tips Läs mer…

Integritet och GDPR

2018-05-24Nyheter

Vad är GDPR? GDPR, eller dataskyddsförordningen är ett nytt EU-direktiv som börjar gälla från och med 25 maj 2018. Förordningens regler gäller för samtliga företag, föreningar m.m. som bedriver verksamhet inom EU. Förordningen är en vidareutveckling av dagens personuppgiftslag (PUL). Det nya direktivet innebär större krav på dokumentation och information från de som hanterar personuppgifter. Läs mer…

Framtidsfullmakt

2017-11-16Nyheter

Den 1 juli 2017 infördes en ny lag (2017:310) om framtidsfullmakter. Genom att skriva en framtidsfullmakt kan du utse en person att ta hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte kan ta hand om dessa själv. Framtidsfullmakten avser även företag du äger andelar i och kan därmed vara en försäkring att ditt företag Läs mer…

LEI-nummer

2017-11-09Nyheter

Den 3 januari 2018 träder en ny EU-förordning i kraft. Denna förordning innebär utökade krav på den transaktionsrapportering som värdepappersföretag måste utföra till reglerande myndighet inom EU. Vad detta innebär för dig som är företagare och handlar med värdepapper, är att du måste registrera dig för att få ett LEI-nummer och betala en årlig avgift Läs mer…

Verklig huvudman

2017-10-19Nyheter

Alla företag och föreningar i Europa ska efter EU-direktiv anmäla en verklig huvudman. Syftet med registret är att exempelvis banker och finanspolisen ska kunna ta reda på vem eller vilka som står bakom verksamheten. En verklig huvudman är den person som ytterst äger eller kontrollerar. Detta ska anmälas senast 1 februari 2017 för att det inte Läs mer…