Nyheter

Senaste nytt inom ekonomi

Prisbasbeloppen 2018

Prisbasbeloppet höjs med 700kr inkomståret 2018.Det innebär att det höjs från tidigare 44 800kr till 45 500kr.För beskattningsåret 2018 (deklaration 2019) blir:Deklarationspliktsgränsen 19 246krSkattefria traktamentsbeloppet 230krHögsta sjukpenninggrundande...

läs mer

Månatlig inlämning av kontrolluppgift

Under dagens regler ska kontrolluppgifter lämnas en gång per år för ersättningar och förmåner som ingår i inkomstlaget tjänst; detta inkluderar löner, arvoden, pensioner, sjukpenning och andra tjänsteinkomster. Utöver detta ska även uppgift om skatteavdrag...

läs mer

Drickshantering

Skatteverket har nyligen kommit med ett nytt ställningstagande angående dricks särskilt vid betalning med kontokort.Kontant: Drick som personalen själv kan ta hand om utgör inte inkomst för företaget och skall inte redovisas som lön för den anställda. om...

läs mer

Höjd SINK-skatt

Lagen om särskild inkomstskatt (SINK) gäller personer som är bosatta utomlands. SINK-skatten är en definitiv källskatt och är för närvarande 20%.Regeringen föreslår en höjning. Går förslaget igenom höjs skatten till 25% och träder i kraft 1 januari...

läs mer

Digital arkivering

Vi har uppmärksammat många av våra kunder om digitalisering av materialhanteringen, genom att bokföringsunderlag (fakturor, kvitton m.m.) sparas digitalt under respektive verifikation.Inte nog med att hanteringen effektiviseras, det spar även mycket plats....

läs mer

Ny bok “Idrottsutövare”

Vår medarbetare inom rådgivning och bokslutsupprättande Lennart Andersson släpper nu i februari 2017 sin nya bok “Idrottsutövare” genom bokförlaget Björn Lundén Information AB.Vi vill med detta nyhetsmeddelande gratulera Lennart och samtidigt rekommendera...

läs mer

Krav på kassaregister

Regelverket gällande kassaregister, vänder sig till de företag som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning. I begreppet kontant betalning inräknas kontanter, betalkort, swish-betalningar, presentkorts betalningar, samt andra liknande...

läs mer

Avdrag för representation 2017?

Representation kan komma att slopas under 2017. Det är ett förslag där beslut väntas komma senare i höst.Om lagförslaget går igenom kommer endast “enklare förtäring” att vara avdragsgillt. Vad det innebär går man inte in närmare på.Förslaget är baserat på...

läs mer