Slopat avdrag för privat pensionssparande

2016-10-19Nyheter

Avdragsutrymmet för privat pensionssparande har gradvis minskat de senaste åren. Från årsskiftet slopas avdragsrätten helt. Anställda som helt saknar pensionsrätt i anställningen eller skattskyldiga som har inkomst av aktiv näringsverksamhet får även fortsättningsvis göra avdrag enligt den så kallad 35%-regeln. För att göra det lättare att avveckla små sparande har beloppsgränsen för återköp av pensionsförsäkring Läs mer…

Basbeloppen för 2016

2016-10-18Nyheter

Regeringen har fastställt basbeloppen för 2016. De påverkar flera gränsvärden på skatteområdet. Prisbasbeloppet för 2016 uppgår till 44 300 kronor och det förhöjda prisbasbeloppet till 45 200 kronor. Inkomstbasbeloppet för 2016 uppgår till 59 300 kronor. Nedan kan ni se ett urval vad de nya basbeloppen ger för värden: 1 300 kronor – gräns för Läs mer…

Utländsk pension

2016-10-17Nyheter

Vissa utländska pensioner beskattas idag inte i Sverige. Det gäller utländska ersättningar som motsvarar allmän ålderspension, efterlevandepension och premiepension till efterlevande enligt socialförsäkringsbalken. Regeringen föreslår nu att dessa ersättningar ska omfattas av inkomstskattelagens definition av pension från och med den 1 januari 2016 och därmed bli skattepliktig. Regeringens proposition 2015/16:1