OM OSS

AVANTA EKONOMI

Avanta Ekonomi grundades 2012 och var vid starten ett familjeföretag med rötter i Uppsala. Inledningsvis arbetade vi främst med redovisning i mindre företag utan utomstående medarbetare. I dag är vi över tio medarbetare, men familjeandan har vi inte gjort oss av med. Vår utökade kompetens gör att vi nu erbjuder ett bredare tjänsteutbud. Kundkretsen består i dag av allt från mindre enskilda firmor till större aktiebolag där vi har specialister på de olika nivåerna.

Familjen Andersson grundade Avanta Ekonomi 2012, i hemstaden Uppsala.

Familjen Andersson. Grundare Avanta Ekonomi, 2012.

VÅR FILOSOFI

Vår filosofi är att hjälpa varje kund nå de specifika mål de har med sin verksamhet. Det gör vi genom att tillhandahålla ekonomitjänster inom redovisning, revision, företagsrådgivning och företagsjuridik; för att möjliggöra för kunden att kunna fokusera på dess huvudsakliga verksamhet. Genom en kombination av kompetenta medarbetare och utvecklade programvaror, är vår filosofi att erbjuda förstklassig kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris.

ENGAGEMANG

Vi är ett ständigt växande företag där vi ser vårt stora engagemang till våra kunder som huvudanledningen till detta. Vårt utbud av tjänster växer även det löpande, i och med att vår arbetskraft breddas med nya kvalificerade medarbetare.

ERFARENHET

Vi vet av erfarenhet att företag och företagare ständigt arbetar med nya problem och möjligheter vars beslut kan vara avgörande för företagets framtid. Med vår goda erfarenhet av företagande hjälper vi våra kunder att handskas med dessa problem och att utnyttja de möjligheter som uppkommer.

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR

Vi erbjuder ett skräddarsytt koncept där vi anpassar oss efter varje kunds önskemål. Vi arbetar med välutvecklade och flexibla ekonomisystem genom bl.a. Björn Lundén information, för att erbjuda våra kunder stor valfrihet. Vi tillhandahåller även olika digitala verktyg som effektiviserar våra kunders arbetsprocesser inom ekonomiområden, som t.ex. Digitala Företaget och Företagsplatsen.

VÅRA PROGRAM

BL ADMINISTRATION

BL Administration är ett modernt ekonomisystem för ekonomisk redovisning. Detta program utgör basen i vårt programkoncept. Programmet är mycket anpassningsbart där programmets olika delar kan aktiveras för våra kunder räkning, så även de kan redovisa vissa delar i programmet. BL Administration samspelar även med våra andra tjänster vilket möjliggör vidare flexibel användning.

Vy av BL Administration i dator, ett av de digitala verktyg för redovisning Avanta Ekonomi använder.
DIGITALA FÖRETAGET

Digitala Företaget är en applikation som fungerar i datorn såväl som på telefonen. Med denna kan du enkelt bära med dig vårt ekonomisystem. Applikationen är nämligen i nära samspel med BL Administration vilket möjliggör direkt återkoppling till dig som kund. Applikationen har ett väldigt brett användningsområde då du t.ex. kan lämna material, kommunicera med oss och mycket mer, direkt i applikationen.

Vy av Digitala Företaget i telefoner, ett av de digitala verktyg för redovisning Avanta Ekonomi använder.
BL LÖNEAPPLIKATION

BL löneapplikation är integrerad med vårt lönesystem i BL Administration och möjliggör lönerapportering direkt i applikationen. Löneapplikationen efterföljer samtliga nya direktiv i dataskyddsreformen (GDPR).

Vy av BL Löneapplikation i dator, ett av de digitala verktyg för redovisning Avanta Ekonomi använder.
BL WEBBTID

BL Webbtid är ett programtillägg till tidsredovisningen i BL Administration. Vad detta innebär är att det finns integrerat med vårt ekonomisystem. Systemet möjliggör för dig och ditt företag att löpande registrera sin egen tid i olika projekt. Programmet är speciellt användbart i företag där medarbetare arbetar på resande fot.

Vy av BL Webbtid i surfplatta och telefon, ett av de digitala verktyg för redovisning Avanta Ekonomi använder.
FÖRETAGSPLATSEN

Företagsplatsen är en mer avancerad återrapporteringsportal, där kunden djupare kan analysera företagets redovisning. Portalen är webbaserad och ger en mer avancerad ekonomiöversikt än t.ex. Digitala Företaget vilken är lite mindre och enklare.

Vy av Företagsplatsen i telefon, ett av de digitala verktyg för redovisning Avanta Ekonomi använder.
BL BOKSLUT OCH SKATT

BL Bokslut och skatt, dessa program är de vi använder för att färdigställa den årliga redovisningen som bokslut, årsredovisning och inkomstdeklarationer. Programmen används även vid skatteplanering och andra konsultationstjänster.

Vy av BL Bokslut och Skatt i dator, ett av de digitala verktyg för redovisning Avanta Ekonomi använder.