OM OSS

AVANTA EKONOMI

Avanta Ekonomi grundades 2012 och var vid starten ett familjeföretag med rötter i Uppsala. Inledningsvis arbetade vi främst med redovisning i mindre företag utan utomstående medarbetare. I dag är vi över tio medarbetare, men familjeandan har vi inte gjort oss av med. Vår utökade kompetens gör att vi nu erbjuder ett bredare tjänsteutbud. Kundkretsen består i dag av allt från mindre enskilda firmor till större aktiebolag där vi har specialister på de olika nivåerna.

Familjen Andersson grundade Avanta Ekonomi 2012, i hemstaden Uppsala.

Familjen Andersson. Grundare Avanta Ekonomi, 2012.

VÅR FILOSOFI

Vår filosofi är att hjälpa varje kund nå de specifika mål de har med sin verksamhet. Det gör vi genom att tillhandahålla ekonomitjänster inom redovisning, revision, företagsrådgivning och företagsjuridik; för att möjliggöra för kunden att kunna fokusera på dess huvudsakliga verksamhet. Genom en kombination av kompetenta medarbetare och utvecklade programvaror, är vår filosofi att erbjuda förstklassig kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris.

ENGAGEMANG

Vi är ett ständigt växande företag där vi ser vårt stora engagemang till våra kunder som huvudanledningen till detta. Vårt utbud av tjänster växer även det löpande, i och med att vår arbetskraft breddas med nya kvalificerade medarbetare.

ERFARENHET

Vi vet av erfarenhet att företag och företagare ständigt arbetar med nya problem och möjligheter vars beslut kan vara avgörande för företagets framtid. Med vår goda erfarenhet av företagande hjälper vi våra kunder att handskas med dessa problem och att utnyttja de möjligheter som uppkommer.

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR

Vi erbjuder ett skräddarsytt koncept där vi anpassar oss efter varje kunds önskemål. Vi arbetar med välutvecklade och flexibla ekonomisystem genom bl.a. Björn Lundén information, för att erbjuda våra kunder stor valfrihet. Vi tillhandahåller även olika digitala verktyg som effektiviserar våra kunders arbetsprocesser inom ekonomiområden, som t.ex. Digitala Företaget och Företagsplatsen.