Fulla arbetsgivaravgifter för unga

Från och med den 1 juni 2016 är det fulla arbetsgivaravgifter på 31,42 procent på lön som utbetalas till den som är född 1991 eller senare. Även uttaget av egenavgifter har förändrats för dessa ungdomar. Fulla avgifter på 28,97 procent tas ut på inkomst av aktiv...
Sommarjobbande barn och ungdomar

Sommarjobbande barn och ungdomar

Nu börjar det bli hög tid att fundera över möjligheten att anställa sommarjobbande barn och ungdomar under kommande sommarmånader. Det kan vara ett sätt att både hjälpa barn och ungdomar att få arbetslivserfarenhet och att täcka bemanningsbehov under sommarmånaderna....
Nya lagar 1 juli

Nya lagar 1 juli

Nedan följer en kort sammanställning på nya lagändringar som trädde i kraft 1 juli, 2022. Här är en förteckning över några av de viktigaste för dig och företaget. Omsättningsgränsen för moms höjs till 80 000 kr Den frivilliga omsättningsgränsen för moms höjs från...
Sommarrabatt på 19–23 åringar

Sommarrabatt på 19–23 åringar

Riksdagen har beslutat om en upprepning av den sommarrabatt, från förra året, som gällde på arbetsgivaravgifter för 19–23 åringar under juni till augusti. Det innebär 10,21% i arbetsgivaravgift från och med det år man fyller 19 år till och med det år den anställde...