Företagsrekonstruktion – Möjligt alternativ till konkurs

Företagsrekonstruktion – Möjligt alternativ till konkurs

I tider som dessa när många, företag och företagare, kämpar heroiskt för att få sina verksamheter att gå runt och överleva, till följd av coronapandemin, är det extra viktigt att veta vilka verktyg som finns till förfogande om företaget hamnat på obestånd. För det...
Avskrivningar – Vad är det?

Avskrivningar – Vad är det?

Vad är avskrivningar?Avskrivning är ett begrepp som används inom redovisning och inom skatteområdet. Begreppet innebär att man fördelar kostnaden, för en anläggningstillgång, över hela tillgångens ekonomiska livslängd istället för att ta upp hela kostnaden direkt vid...