Den nya konsumentköplagen

Den nya konsumentköplagen

Den nya modernare konsumentköplagen som riksdagen har beslutat om har som syfte att förstärka skyddet för konsumenter. I den här artikeln går vi igenom de viktigaste förändringarna. Bakgrund När det gäller försäljning av varor till konsumenter finns det i dag regler i...
Sommarrabatt på 19–23 åringar

Sommarrabatt på 19–23 åringar

Riksdagen har beslutat om en upprepning av den sommarrabatt, från förra året, som gällde på arbetsgivaravgifter för 19–23 åringar under juni till augusti. Det innebär 10,21% i arbetsgivaravgift från och med det år man fyller 19 år till och med det år den anställde...
Samfällighetsföreningar ska redovisa moms

Samfällighetsföreningar ska redovisa moms

Skatteverket har – utifrån den rättspraxis som tillkommit på senare år – kommit fram till att om medlemmarna betalar sin andel av kostnaderna, så tillhandahåller samfällighetsföreningen en momspliktig omsättning. Detta innebär alltså att i princip alla Sveriges...
Bolags- och föreningsstämmor – Tillfälliga regler återinförs

Bolags- och föreningsstämmor – Tillfälliga regler återinförs

På grund av pandemin har de tillfälliga reglerna som ska underlätta genomförandet av bolags-och föreningsstämmor återinförts. Årsstämmorna står för dörren En konsekvens av pandemin är att det blir svårare för aktieägare och föreningsmedlemmar att delta i de kommande...
Omsättningsgränsen för moms höjs till 80 000 kr

Omsättningsgränsen för moms höjs till 80 000 kr

Regeringen föreslår att den frivilliga omsättningsgränsen för moms höjs till 80 000 kr från 1 juli 2022. Omsättningströskel – 30 000 kr blir 80 000 kr 2017 infördes en omsättningsgräns för moms på 30 000 kr. Den innebär att beskattningsbara personer vars omsättning...
Malus – höjning av fordonsskatten

Malus – höjning av fordonsskatten

Som tidigare aviserats, så föreslår nu regeringen en höjning av fordonskatten (malus) vilket innebär att fordonsskatten höjs på nya bilar som släpper ut över 75 gram koldioxid per kilometer. Höjning av fordonsskatten – malus I budgetpropositionen aviserades ett...