Statens krispaket – Uppdatering december 2020

Statens krispaket – Uppdatering december 2020

Nedan följer det senaste avseende statens krispaket och de stöd man kan söka som företag. Det finns en mängd förutsättningar för varje stöd, vilka behöver beaktas innan man ansöker. Detta för att slippa avslag som kunnat undvikas med korrekta förberedelser och...
Uppdatering: stödåtgärder till följd av Covid-19, oktober 2020

Uppdatering: stödåtgärder till följd av Covid-19, oktober 2020

Vi har nu levt med följderna av covid-19 utbrottet sedan början på året. Till följd av denna epidemi har regeringen löpande infört olika stödåtgärder för företag och företagare. Här kommer en sammanställning av vilka stödåtgärder som fortfarande är aktuella och som...
Sänka aktiekapitalet?

Sänka aktiekapitalet?

Från 1 januari 2020 har kravet på lägsta tillåtna aktiekapital i privata aktiebolag sänkts från 50 000kr till 25 000kr. Nya privata aktiebolag kan därmed bildas med ett aktiekapital på 25 000kr. I och med den här lagändringen följde även möjligheten för redan...
Covid-19 och regeringens åtgärder

Covid-19 och regeringens åtgärder

Covid-19 och regeringens åtgärder Nu när krisen till följd av covid-19 har pågått en period och vi har kunnat se, de faktiska, följderna för samhället och näringslivet, kommer nedan en uppdatering av tillgängliga åtgärder för företag. Nyheten kommer även ta upp de...
Coronavirus Q & A

Coronavirus Q & A

Coronavirus Q & ANedan följer korta svar på de vanligaste frågorna vi fått gällande coronavirus och de problem som har uppstått till följd av coronavirusets spridning.Hur gör jag, som företagare, för att begära anstånd med skatteinbetalningar? Regeringen har lagt...
Coronaviruset – Hur påverkar det ditt företag?

Coronaviruset – Hur påverkar det ditt företag?

Coronaviruset – hur påverkar det ditt företag?Med anledning av coronavirusets spridning runt i världen kommer vi i den här nyheten att samla information om hur coronaviruset påverkar ekonomin i stort och effekterna för svenska företag.Myndighetsåtgärder i...