Skattefria cykelturer

Skattefria cykelturer

Nu är våren på ingång och du kanske vill erbjuda cykel till sina anställda? Det finns en del att tänka på för att anställda ska kunna få ta del av skattefria cykelturer. Att kunna använda sin arbetsgivares cykel privat är en förmån som kan medföra skattepliktighet....
Nya regler om hållbarhetsrapportering

Nya regler om hållbarhetsrapportering

Regeringen har godkänt en lagrådsremiss som inbegriper förslag till nya regler om hållbarhetsrapportering. Dessa regler avser lagändringar för att implementera två nya EU-direktiv som rör företagens redovisning. Det ena handlar om företagens hållbarhetsrapportering...
Nya skatteregler införs i årets deklaration

Nya skatteregler införs i årets deklaration

Alla skattebetalare står inför en rad nya regler och förändringar när de fyller i sina deklarationer, då nya skatteregler införs i årets deklaration. Det kan finnas mycket att spara om de fylls i korrekt. Bland de mest betydande förändringarna finns förstärkta...
Fora månadsrapportering – Har du koll på vad som gäller?

Fora månadsrapportering – Har du koll på vad som gäller?

31 mars är första deadline för månadsrapporteringen till Fora. Har du koll på vad som gäller? Från och med 2024 så ska anställda arbetares löner rapporteras månatligen till Fora i stället för som tidigare en gång per år. Enligt den nya rutinen ska lönerna rapporteras...
Nya allmänna råd för Bostadsrättsföreningar

Nya allmänna råd för Bostadsrättsföreningar

Bokföringsnämnden (BFN) har nyligen presenterat nya allmänna råd för bostadsrättsföreningar med syfte att stärka informationsinnehållet och öka jämförbarheten i föreningarnas årsredovisningar. Beslutet är en följd av de ändringar som skett i årsredovisningslagen (ÅRL)...