Nyheter

Senaste nytt inom ekonomi
Ny modell för forskningsavdraget

Ny modell för forskningsavdraget

Från den 1 januari 2024 trädde en ny modell för forskningsavdraget i kraft. Den syftar till att förenkla och tydliggöra processen för företag som bedriver forskning och utveckling (FoU), vilket förhoppningsvis kommer att främja innovation och tillväxt inom...

läs mer
Sommarfest och gåvor

Sommarfest och gåvor

När sommaren närmar sig planerar många företag att bjuda sina anställda på festligheter. Men vad gäller egentligen för sommarfest och gåvor? Här är en översikt av de viktigaste reglerna att känna till för att både företag och anställda ska kunna njuta av...

läs mer
Sommarjobbande barn och ungdomar

Sommarjobbande barn och ungdomar

Nu börjar det bli hög tid att fundera över möjligheten att anställa sommarjobbande barn och ungdomar under kommande sommarmånader. Det kan vara ett sätt att både hjälpa barn och ungdomar att få arbetslivserfarenhet och att täcka bemanningsbehov under...

läs mer
Konkursens process

Konkursens process

Det kan finnas många anledningar till att företag försätts i konkurs. Det kan tillexempel handla om förlusten av nyckelpersonal eller kunder men även förändringar i konjunkturen kan spela roll. Konkurser är en komplex process som involverar flera steg för...

läs mer
Skattefria cykelturer

Skattefria cykelturer

Nu är våren på ingång och du kanske vill erbjuda cykel till sina anställda? Det finns en del att tänka på för att anställda ska kunna få ta del av skattefria cykelturer. Att kunna använda sin arbetsgivares cykel privat är en förmån som kan medföra...

läs mer
Nya regler om hållbarhetsrapportering

Nya regler om hållbarhetsrapportering

Regeringen har godkänt en lagrådsremiss som inbegriper förslag till nya regler om hållbarhetsrapportering. Dessa regler avser lagändringar för att implementera två nya EU-direktiv som rör företagens redovisning. Det ena handlar om företagens...

läs mer
Nya skatteregler införs i årets deklaration

Nya skatteregler införs i årets deklaration

Alla skattebetalare står inför en rad nya regler och förändringar när de fyller i sina deklarationer, då nya skatteregler införs i årets deklaration. Det kan finnas mycket att spara om de fylls i korrekt. Bland de mest betydande förändringarna finns...

läs mer