Nyheter

Senaste nytt inom ekonomi
Skärpta regler för andrahandsuthyrning

Skärpta regler för andrahandsuthyrning

Idag sker många otillåtna försäljningar av hyreskontrakt för hyresrätter. Detta innebär att personer tränger sig före andra som har stått i bostadskö under lång tid. Det förekommer även otillåten andrahandsuthyrning till ej marknadsmässiga hyresavgifter.Idag...

läs mer
Särskild löneskatt för pensionärer slopas

Särskild löneskatt för pensionärer slopas

Du som vid årets början är 65 år eller äldre och driver aktiv näringsverksamhet eller har allmän pension; kommer efter den 1 juli 2019 när ändringen träder i kraft inte behöva betala särskild löneskatt för detta. Skatten uppgår idag till 6,15%.För dig som är...

läs mer
Förslag om sänkta krav på aktiekapital

Förslag om sänkta krav på aktiekapital

Det var inte mer än nio år sedan regeringen beslutade om att sänka minimigränsen för aktiekapital till 50 000kr från tidigare 100 000kr. Syftet med beslutet var att göra det enklare att starta och bedriva företag i företagsformen aktiebolag. Sedan minskning...

läs mer
Sänkt moms på digitala publikationer

Sänkt moms på digitala publikationer

Det har länge varit en het momsfråga med nya e-tjänster som tillkommer på marknaden, inte minst för elektroniska publikationer. Nu har riksdagens beslutat att moms på digitala tidningar och böcker ska sänkas från 25% till 6% moms, för att motsvara dess...

läs mer
Nytt kontor i Uppsala

Nytt kontor i Uppsala

Äntligen flyttar vi på Avanta Ekonomi Uppsala - till andra sidan innergården.Vid årsskiftet flyttar Uppsalakontoret till nya lokaler. Flytten blir inte längre än att vi behåller samma adress. Vi sitter nu däremot på andra våningen i huvudbyggnaden. Vi håller...

läs mer
Tar du som företagare ut “rätt” lön?

Tar du som företagare ut “rätt” lön?

Beskattningsår för lön 2018 (kalenderår) börjar nu närma sig sitt slut. I samband med detta ser vi att många företagare börjar fundera över hur stora löneuttag man gjort under året. Frågan ”Hur hög ska jag egentligen ha i år?” hör vi ofta nu under december...

läs mer

Dröjsmålsränta – vad gäller?

Dröjsmålsränta enligt avtalEnligt räntelagen har säljaren rätt att ta ut dröjsmålsränta från förfallodagen, om förfallodagen är bestämd i förväg. Förfallodagen anses vara bestämd i förväg om köparen och säljaren har avtalat om en viss betalningstid. Det...

läs mer

AGI – Arbetsgivardeklaration på individnivå

Från 1 januari 2019 ska alla företag med anställda lämna arbetsgivardeklaration månadsvis och på individnivå istället för årliga kontrolluppgifter. Införandet av AGI innebär kraftigt förändrade rutiner för dig som arbetsgivare – bland annat krävs det att du...

läs mer