Första svenska GDPR granskningen

2018-11-17Nyheter

För några veckor sedan uppmärksammade vi att besluten från Datainspektionen första GDPR-granskning började närma sig. De har nu rapporterat om sin första granskning på drygt 400 företag och myndigheter. En punkt som var i fokus under undersökningen var om dessa företag och myndigheter utsett ett dataskyddsombud eller inte. Enligt dataskyddsförordningen är många av Sveriges företag Läs mer…

GDPR – snart kommer första besluten

2018-10-22Nyheter

Att GDPR trädde i kraft den 25 maj i år har nog inte undgått många. Datainspektionen har gått igenom sina första tillsynsärenden där cirka 80 verksamheter har granskats. Granskning har framförallt varit riktad mot verksamheter som normalt behandlar känsliga personuppgifter i stor omfattning. Det vill säga t.ex. myndigheter, fackförbund, försäkringsbolag, teleoperatörer och banker. Några av Läs mer…

Vi finns nu i Borlänge!

2018-10-18Nyheter

Vi är glada att kunna meddela att Avanta Ekonomi nu även finns i Borlänge. Verksamheten som tidigare hetat Östmans Bokföring & Redovisning blir nu ett starkt tillskott till koncernen Avanta Ekonomi. Samtliga kompetenta medarbetare från Östmans Bokföring & Redovisning finns kvar även i den nya konstellationen. Verksamheten kommer framöver samtidigt drivas under Avanta konceptet. Detta Läs mer…

Boknytt – Värdepapper

2018-10-09Nyheter

Våra medarbetare Lennart och Filip har ett stort engagemang för värdepapper. I deras nya bok ”Värdepapper – kapitalmarknaden och skattereglerna” går de in på djupet i hur kapitalmarknaden fungerar och hur privatpersoner bör placera sina pengar för att undvika höga och oförutsedda skatter. Vill du veta mer om hur just du kan använda dessa tips Läs mer…

Integritet och GDPR

2018-05-24Nyheter

Vad är GDPR? GDPR, eller dataskyddsförordningen är ett nytt EU-direktiv som börjar gälla från och med 25 maj 2018. Förordningens regler gäller för samtliga företag, föreningar m.m. som bedriver verksamhet inom EU. Förordningen är en vidareutveckling av dagens personuppgiftslag (PUL). Det nya direktivet innebär större krav på dokumentation och information från de som hanterar personuppgifter. Läs mer…

Framtidsfullmakt

2017-11-16Nyheter

Den 1 juli 2017 infördes en ny lag (2017:310) om framtidsfullmakter. Genom att skriva en framtidsfullmakt kan du utse en person att ta hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte kan ta hand om dessa själv. Framtidsfullmakten avser även företag du äger andelar i och kan därmed vara en försäkring att ditt företag Läs mer…