TJÄNSTER

REDOVISNING
 • Löpande bokföring
 • Lönehantering
 • Bokslut m.m.
REVISION
 • Henrik Johansson
 • Folkesson i Uppsala
 • KPMG i Borlänge
FÖRETAGSRÅDGIVNING
 • Konsultation
 • Verksamhetsutveckling
 • IT-tjänster m.m.
FÖRETAGSJURIDIK
 • Skatterätt
 • Avtalsrätt
 • Bolags- och föreningsrätt m.m.