Integritetspolicy

Avanta Ekonomi tar säkerheten på allvar

Vad är GDPR?

GDPR, eller dataskyddsförordningen är ett nytt EU-direktiv som börjar gälla från och med 25 maj 2018. Förordningens regler gäller för samtliga företag, föreningar m.m. som bedriver verksamhet inom EU. Förordningen är en vidareutveckling av dagens personuppgiftslag (PUL).

Det nya direktivet innebär större krav på dokumentation och information från de som hanterar personuppgifter. Det införs för att säkerställa skyddet av fysiska personers personuppgifter; samt för att utöka individens kontroll över dessa uppgifter.

Personuppgifter är information som i sig, eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som en fysisk, nu levande person. Det avser exempelvis namn, personporträtt, telefonnummer m.m.

 

Avanta Ekonomi

Det här är den officiella webbplatsen för Avanta Ekonomi, https://avanta.se

Organisationsnummer: 556903-8630

Avanta Ekonomi AB
Dag Hammarskjölds väg 13
752 37 Uppsala

 

Personuppgiftspolicy

Din personliga integritet är viktig för oss och vi arbetar på olika sätt för att skydda och respektera den. Till följd av detta följer vi dataskyddsförordningens reglemente; bland annat genom att vi begränsar vårt användande av dina personuppgifter, till vad som är nödvändigt; samt att vi på ett betryggande sett förvarar er dokumentation. Vår policy tillämpas på vår hemsida https://avanta.se, vid mejlkommunikation, samt i våra kanaler i sociala medier.

 

Insamling av personuppgifter

Vårt främsta syfte till att behandla dina personuppgifter är för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som kund. Dina kontaktuppgifter använder vi för att kommunicera med dig. Vi behandlar även personuppgifter för er som ännu inte är kunder eller medarbetare hos oss, men som har kontaktat oss, eller bett att bli kontaktad av oss. Vid kontakt med oss kan det omfatta personuppgifter, såsom namn, e-postadress, personliga val, transaktionsuppgifter, inköpsinformation och tekniska uppgifter.

Vi samlar in uppgifter från befintliga och potentiella kunder, samarbetspartners och leverantörer vid ingåendet av avtal, under administrering av detsamma, vid bokningar och eventuella transaktioner. Det kan vara personuppgifter såsom namn, adress och betalningsinformation.

Vi kan komma att samla in uppgifter från dig på ett flertal olika sätt bestående av, men inte begränsat till, telefonsamtal, kontakt, webbplats och andra källor, inklusive tredjepartsleverantörer och affärspartners.

Personuppgifter genereras även av tekniska processer, såsom kontaktformulär, cookie-filer, analysverktyg och inbäddat innehåll från tredje part vilket finns att läsa mer om nedan.

Media

Alla av användare uppladdade filer är normalt publikt åtkomliga. Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

Kontaktformulär

Om du kontaktar oss via vårt kontaktformulär eller söker jobb sparar vi ditt meddelande eller mejl för att kunna erbjuda dig bästa möjliga service. När ärendet sedan ses som avslutat raderar vi dessa mejl. Insamlad information används inte i marknadsföringssyfte. Uppgifter angivna i något av våra kontaktformulär eller på annat vis behåller vi vanligtvis i sex (6) månader.

Vi använder formulär-tjänsten från Divi, Elegant Themes och deras integrerade captha-tjänst. Captchan använder vi för att skydda sidan från spam och annan oönskad aktivitet. Det bygger på en avancerad riskanalys som automatiskt skyddar sidan. Det samtidigt som besökare enkelt kan klicka i rutan som intygar att de inte är en robot. För att detektera spam använder vi även Akismet Anti-Spam av Automattic. Information som användare anger i kontaktformuläret kan sändas vidare per automatik till Akismet för bedömning av huruvida det kan tänkas vara spam eller ej. Om Akismet misstänker att så kan vara fallet avbryts sändningen av mejlet och visar istället ett meddelande om att mejlet inte sändes.

Nyhetsbrev

Vi samlar in dina personuppgifter för att administrera och skicka Avantas nyhetsbrev. Genom ditt lagliga samtycke kan vi komma att använda dina personuppgifter för att marknadsföra Avantas övriga tjänster och erbjudanden.

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till samarbetspartners som Avanta använder för att administrera och skicka ut nyhetsbrev. I övrigt lämnas inte dina uppgifter ut, utan ditt godkännande, med undantag för att uppfylla tillämplig lag, juridisk process eller tvingande begäran från myndighet.

Vi använder oss av en tjänst från Mailchimp (The Rocket Science Group LLC) för att skicka och administrera vårt nyhetsbrev. För att ta del av Mailchimps integritetspolicy läs här.

Du kan när som helst avregistrera dig från att få fortsatta utskick från oss. En avregistrering leder dock inte automatiskt till att dina personuppgifter raderas. Vi behåller kundinformation under den tid som vi anser nödvändigt för att tillgodose ändamålet för vilket uppgifterna samlades in, för att kunna fullgöra andra åtaganden mellan dig och oss eller där lag kräver att vi sparar dina personuppgifter.

Cookies

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning samt dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två (2) dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett (1) år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två (2) veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under ett (1) dygn.

Vi använder informationen för våra egna analytiska ändamål och för att möjliggöra för oss att hjälpa dig genom att förbättra våra tjänster och webbsidor. Läs vår Cookiepolicy.

Inbäddat material från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med det inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Analys

Vi använder Google Analytics tillsammans med Google Analytics för WordPress av MonsterInsights för analys av hur användare hittar till och använder vår webbplats. Det görs i syfte att förbättra din upplevelse genom att t.ex. göra löpande förbättringar av telefonvyn.

 

Delning av data

Avanta Ekonomi och dess underbiträden sparar sin information inom EU. Bokföringsdata sparas i Sverige eller av Skatteverket godkänt land. Avanta Ekonomi säljer inte vidare kundinformation till tredje part. Kontaktinformation som behövs för direktreklam kan behandlas av våra biträden.Vi kan komma att tillhandahålla dina uppgifter till utvalda tredjepartsleverantörer.

Vi säljer inte kundinformation och dina uppgifter vidare till orelaterade tredje parter. Vi kan komma att tillhandahålla dina uppgifter till utvalda tredjepartsleverantörer. Kontaktinformation som behövs för direktreklam kan behandlas av våra biträden.

Vi strävar efter att upprätthålla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter varför vi väljer våra partners med noggrannhet.

 

Hur länge vi behåller dina uppgifter

För användare som registrerar sig på webbplatsen sparar vi även de personuppgifter dem anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Vi sparar uppgifter som av lag kräver det. Vi behåller kundinformation under så lång tid som vi anser nödvändigt för att tillgodose ändamålet för vilket uppgifterna samlades in. När det inte längre anses nödvändigt raderas dessa uppgifter förutsatt att vi inte behöver dessa för att tillhandahålla våra tjänster till dig.

Uppgifter från kontaktformulär behåller vi vanligtvis i sex (6) månader, analysposter i ett (1) år och inköpsdata för kunder i tio (10) år. Undantaget spontana ansökningar eller avtalsreglerade ärenden som kan sparas längre.

 

Dina datarättigheter

Som registrerad i vår verksamhet har du följande rättigheter:

 • Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss.
 • Du har rätt att en gång per år begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om just dig.
 • Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.
 • Du har rätt att bli raderad under följande förutsättningar:– Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.
  – Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.
  – Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
  – Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
  – Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
 • Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (till exempel bokföringslagen) att behålla uppgifterna.
 • Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.
 • Du har rätt att begära en begränsning i behandlingen, men inte få begäran uppfylld om det är ett krav att behandlingen sker för att varan/tjänsten ska fungera.
 • Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling och Avanta Ekonomi kommer då, om möjligt, upphöra med behandlingen under tiden frågan utreds.
 • Du har rätt att framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten över behandlingar som utförs av oss.

Om du har ett konto på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har givit oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa–, legala– eller säkerhetsrelaterade ändamål.

Under särskilda omständigheter kan du efterfråga korrigering eller radering av dina personuppgifter, en begränsning av vår behandling eller invända mot viss behandling. Vi ska göra vårt bästa för att tillgodose din begäran, men förbehåller oss rätten att införa vissa restriktioner och krav.

I de fall vi använder samtycke som grund för behandling, kan du alltid återkalla samtycket.

Vid frågor eller om du vill åberopa någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss. Du finner kontaktuppgifter längst ned på sidan.

 

Avanta Ekonomi som personuppgiftsbiträde

Avanta Ekonomi är personuppgiftsbiträde för dig som kund. Ett gällande personuppgiftsbiträdesavtal ska alltid finnas upprättat mellan Avanta Ekonomi och dig som kund. Avanta Ekonomi ansvarar för att agera i enlighet med de personuppgiftsbiträdesavtal som skrivs under av någon i verksamhetens ledning.

 

Ändringar av personuppgiftspolicy

Vi kan komma att ändra denna policy när som helst, men förändringar kommer inte att gälla retroaktivt. Uppdateringar och förändringar i denna personuppgiftspolicy publiceras när det är möjligt här på webbsidan.

 

Vart vi skickar dina uppgifter

I vissa fall kan All in One WP Security användas, det görs i syfte att upprätthålla sidans säkerhet och minska risken för att sidan skall bli hackad.

 

Verksamhetens underbiträden

Företag Land för behandling Beskrivning av behandling Överföring till annat land
Björn Lundén Information Sverige Lagring av data i ekonomisystem Nej
Microsoft (Microsoft 365 Business) Land inom EU E-post och lagring av data Ja
Företagsplatsen Sverige Lagring av data och presentation av data Nej

 

Övrig information

Hur vi skyddar din information

Avanta Ekonomi skyddar dina personuppgifter med hjälp av tekniska och organisatoriska system och rutiner. Samtliga system som hanterar personuppgifter kräver specifika inloggningsuppgifter. För anställda i verksamheten samt personuppgiftsbiträden och underbiträden har vi en intern informationssäkerhetspolicy.

För att öka din säkerhet sker regelbunden backup av data på krypterade servrar, inloggning kräver tvåstegsverifiering, vilket motverkar risken för attacker av robotar. Sidan hostas från ett svenskt webbhotell. Vi försöker regelbundet uppdatera våra medarbetare om hur vi arbetar med datasäkerhet.

Procedur vid dataläckor

Vid en eventuell dataläcka arbetar vi på Avanta Ekonomi tillsammans med vår IT-konsult och webbhotellet Loopia AB.

 

Frågor

Har du frågor om hur vi använder cookies och hur vi hanterar insamlad information är du välkommen att kontakta oss.

 

Kontakt

Kontaktinformation: Avanta Ekonomi Kundtjänst
E-post: info [at] avanta.se
Telefon: 073-552 26 29

 

Källor: Datainspektionen, Björn Lundén Information, Företagsplatsen och Microsoft.

 

Sidan uppdaterades 2019-08-05.