Ikon för lön och HR, Avanta Ekonomi.

Lön och HR

Lön och HR-tjänster från Avanta

Känner du att lön och HR är svårt, tråkigt eller helt enkelt alldeles för tidskrävande? Skulle du hellre spendera tid på annat som för ditt bolag framåt och utvecklar verksamheten? Företagare som själva hanterar sin administration lägger mellan 30 % – 60 % av sin arbetstid på just detta. Men varför inte göra det enkelt för dig och samtidigt spara tid genom att samarbeta med oss på Avanta ekonomi?

Vi på Avanta Ekonomi är expert på lön och HR och hjälper dig med alla de frågor som kan uppstå mellan arbetstagare och arbetsgivare. När du väljer att samarbeta med oss får du tillgång till en hel grupp specialister som säkerställer att företagets löne- och HR-funktion hanteras korrekt.

Men det är inte bara lönerna som du kan få hjälp med. Om du väljer att samarbeta med oss kan vi också säkerställa att du har effektiva och ändamålsenliga IT-system för tidsrapportering och löneregistrering. Allt enligt dina önskemål och unika förutsättningar.

De tjänster vi erbjuder innefattar bland annat:

Löneadministration

Vi utför och hanterar löneregistrering, löneutbetalning och utskick av lönespecifikationer till de anställda. Givetvis rapporterar vi till Skatteverket och sköter betalningar av sociala avgifter och skatter. Om det önskas tar vi över hela ansvaret för er löneadministration om ni väljer att outsourca denna funktion.

Löne- och tidsrapporteringssystem

Har ert företag ett behov av ett eller flera IT-system som kan underlätta i er verksamhet? Med vår gedigna erfarenhet har vi stor koll på marknaden gällande de olika programvarorna som finns och kan guida er till ett system som uppfyller era specifika behov.

Arbetsrätt

Vi hjälper er med alla de olika juridiska frågor som berör anställda och anställning som kan tänkas uppstå. Som experter på arbetsrätt och företagande hjälper vi bland annat till med följande:

  • Upprättar anställningsavtal
  • Hjälper till vid uppsägning och avsked av personal,
  • Tar fram och säkerställer att avtal med personer i företagsledande ställning är tillfredställande efter era önskemål.
  • Vi hjälper till vid fackliga förhandlingar
Belöningsprogram, förmåner och optionsprogram

Nyckelanställda i bolaget belönas oftast med ytterligare ersättning utöver den kontanta lönen. Vi på Avanta är expert på att upprätta olika former av belönings- och optionsprogram. Utformningen sker givetvis i samverkan med dig som företagsledare och för att passa den målbild som bolaget har med belönings- eller optionsprogrammet.

Har du anställda som du har tänkt ersätta med någon typ av förmån, hjälper vi dig att utreda vilken förmånstyp som är mest förmånlig och hur detta slår mot bolagets finanser.

Lönesättning och lönerevision

Har du funderingar kring vad som är en rimlig lönenivå för någon av dina anställda eller hur du ska utforma företagets lönepolicy för att det inte ska vara oskäliga skillnader i  lönenivå bland dina anställda? Som experter på lön och lönesättning understödjer vi företagsledningen kring frågor som lönenivåer, provisionssystem med mera.

Alla företag ska utföra en årlig lönerevision. Vi finns med som stöd och hjälper till att implementera rutiner och system för detta som passar ditt företags behov.

Personalhandbok och policy

Behöver ni konkretisera verksamhetens bestämmelser och riktlinjer för att säkerställa att alla anställda arbetar och beter sig på samma sätt oavsett befattning inom företaget? Vi tar på uppdrag fram personalhandböcker och policydokument utformade efter era specifika behov.

Organisationsutveckling och företagskultur

Alla organisationer är levande ting som i grunden utgörs av människor. För att få ut det bästa av medarbetarna och för att uppnå företagets vision och mål, behöver organisationer ständigt utvecklas. Det handlar inte bara om processer och styrning utan även om saker som kompetens, kommunikation och digitala hjälpmedel. Vi understöder er i era förändringsprocesser och kommer med handgripliga råd om hur ni kan göra er organisations effektivare.

En god grund för att stå konkurrenskraftig, i en allt mer föränderlig omvärld, är att ha en stark, tydlig och positiv företagskultur. För att kunna bygga en bra kultur inom företaget handlar det om mer än att skriva ner sina regler och värderingar i ett dokument. Det handlar om att värderingarna och kulturen ska genomsyra verksamheten på en daglig basis. Vi hjälper till att förbättra och implementera er företagskultur och skapa aktiviteter som hjälper till att sprida företagets värderingar genom organisationen.

Hittar du inte det du letar efter eller är du intresserad av någon av våra andra tjänster utöver Lön & HR? Se vårt tjänsteutbud eller kontakta oss