FÖRETAGSRÅDGIVNING

Din rådgivare i små och stora frågor

Nästan alla företag har behov av goda rådgivare, som bollplank i mindre frågor, eller som expertkonsult vid mer komplexa situationer -finns vi där för dig.

För dig som äger din verksamhet hänger ofta den privata- och företagets ekonomi ihop. För våra redovisningskunder är företagsrådgivning ett passande komplement framförallt vid Delårs- och Årsbokslut, samt vid lämnande av den privata inkomstdeklarationen.

För er som bedriver en större verksamhet, där ägandet vanligen är mer utspritt, finns det ofta behov av kompetenta rådgivare i ett bredare perspektiv. Utöver den ekonomiska rådgivningen har vi även kompetenta rådgivare inom det administrativa, samt digitaliseringsområdet.

RÅDGIVNINGSTJÄNSTER
 • Skattekonsultation
 • Verksamhetsutveckling
 • Bolags- och koncernbildning
 • IT-tjänster
 • Digitaliseringsprocesser
 • Automatiseringsprocesser
 • Momsfrågor
 • Ledningsarbete
 • Bankrelationer
 • Kapitalförvaltning
 • Försäkringar
 • M.m.