Ikon för rådgivning, Avanta Ekonomi.

Företagsrådgivning

Rådgivningstjänster från Avanta
Har du kört fast och vet inte vad du ska göra för att driva ditt företag framåt? Står ditt företag inför större förändringar? Saknar du rätt expertis hos ditt företag för att kunna utveckla företaget vidare? Då kan vi på Avanta Ekonomi hjälpa till genom att finnas där som rådgivare och stöd för dig och ditt företag. Våra medarbetare har mångårig erfarenhet av att utföra företagsrådgivning åt alltifrån nystartade företag till stora globala koncerner.

Vi på Avanta Ekonomi besitter stor kompetens och expertis inom flertalet olika områden och kan bland annat fungera som rådgivare på följande områden:

 

 • Skatterådgivning

  Funderar du på om du betalar rätt skatt i ditt bolag eller vilka skattemässiga risker som kan uppstå vid en förändring av din verksamhet? Vi hjälper dig att analysera uppkomna och potentiella situationer för att förebygga och motverka oönskade skatteeffekter. Allt för att du ska betala rätt skatt och minimera skattebördan på ditt företag. Vår skatterådgivning innefattar aktiebolag, handelsbolag, enskilda firmor och koncerner. Vi arbetar med att göra det omfattande och svårförståeliga skatteområdet begripligt för att du ska få tid över till företagets kärnverksamhet.

 • Företagsledning

  I de flesta små och medelstora företag är det oftast en ensam eller några få ägare och företagsledare som styr bolaget. I dessa fall kan man behöva ett bollplank i små som stora frågor och någon som hjälper till och analyserar olika beslutsalternativ. Vi på Avanta Ekonomi har mångårig erfarenhet av företagsledning och hjälper företagsledare att fatta bättre beslut.

 • Affärsplanering och marknadsplanering

  Funderar du på hur ditt företag ska ta nästa steg och hur du på ett bättre sätt kan bearbeta marknaden? Vi hjälper dig att ta fram tydliga styrningsdokument och utifrån dessa skapar vi sedan en marknadsplan för att ge dig de bästa förutsättningarna för att få ditt företag att växa. Företagsrådgivning som fokuserar på tillväxt och lönsamhet för ditt bolag

 • Förvärv av bolag och avyttring av bolag

  Går du i tankarna på att köpa ett bolag för att expandera din verksamhet? Eller går du i tankar på att sälja ditt bolag? Vi på Avanta Ekonomi hjälper dig att värdera bolaget rätt oavsett om du går i köp- eller säljtankar.

 • Ägarskifte

  Är det dags för nästa generation att ta över? Eller funderar du på att låta någon av dina anställda driva företaget vidare? Funderar du på hur du kan reglera ägandet av företaget mellan dina efterlevande när endast någon eller några få ska vara aktiva i företaget framgent? Vi på Avanta Ekonomi hjälper dig att analysera ditt bolag för att reda ut vilket alternativ som är rätt väg för dig och ditt bolag. Skulle du hellre vilja sälja bolaget hjälper vi dig att hitta rätt köpare med hjälp av vårt stora kontaktnät.

 • Bolagsbildning

  Är du i startgroparna för att bilda ett nytt bolag för att förverkliga dina idéer och drömmar? Eller ska du expandera med ytterligare ett verksamhetsområde i en befintlig verksamhet? Vi på Avanta kan hjälpa dig med att välja den bolagsform som är mest fördelaktig för dig. Men vi kan också hjälpa dig genomföra hela processen med att starta upp ett nytt bolag, från början till slut.

 • Byte av bolagsform

  Har du ett befintligt bolag idag men funderar på om en annan bolagsform skulle vara med fördelaktig för dig? Vi på Avanta hjälper dig att reda ut om det är fördelaktigt att byta bolagsform och till vilken bolagsform du bör byta. Vi hjälper också till med det allt det administrativa arbetet som ett byte innebär.

 • Aktiebok och Aktiebrev

  Idag ger färre och färre aktiebolag ut aktiebrev och aktieboken har därför blivit det enda beviset på vilka som äger andelar i olika bolag. Vi på Avanta Ekonomi hjälper dig att hålla din aktiebok uppdaterad och korrekt för att du ska känna dig säker på att alltid ha aktuell information. Skulle du och ditt bolag vilja ge ut aktiebrev hjälper vi givetvis till även med detta.

Hittar du inte det du letar efter eller är du intresserad av någon av våra andra tjänster utöver Företagsrådgivning? Se vårt tjänsteutbud.