Ikon för affärsjuridik, Avanta Ekonomi.

Företagsjuridik

Företagsjuridiska tjänster från Avanta Ekonomi
Tycker du att det är svårt och krångligt att hålla reda på de olika företagsjuridiska momenten som krävs av dig som företagare? Med allt från avtalsrätt, bolagsrätt, arbetsrätt och så vidare är det mycket att hålla reda på för det lilla- eller medelstora företaget. Samtidigt som kompetensen ofta saknas internt, kan felsteg orsaka ordentlig skada för verksamheten. Som experter på företag och företagande kan vi de företagsjuridiska frågeställningar som företag ofta stöter på. Vi på Avanta Ekonomi och våra samarbetspartners kan bland annat hjälpa till med:

 • Avtalsrätt

  Vi hjälper till med att upprätta de flesta typer av avtal som du kan komma att behöva i din verksamhet. Allt från uppdragsavtal, köpeavtal, försäljningsavtal, anställningsavtal med mera. Vi upprättar avtal som minskar risken för obehagliga överraskningar i efterhand för dig och ditt företag.

 • Bolagsrätt

  Har du funderingar kring vilka regler som gäller för ditt bolag och den bolagsform du valt? Vi på Avanta Ekonomi arbetar förebyggande och proaktivt för att du ska undvika de fallgropar som kan uppstå.

 • Arbetsrätt

  När du anställer olika personer för att arbeta i ditt företag är det viktigt att reglera anställningsförhållandet i ett anställningsavtal. Vi hjälper dig givetvis att upprätta korrekta anställningsavtal som gör att du kan känna dig trygg med att anställa. Vi hjälper dig även med frågor och funderingar kring övrigt som omfattas inom begreppet arbetsrätt som till exempel arbetsmiljöfrågor, semesterfrågor, arbetstidsfrågor med mera.

 • Beskattningsrätt

  Vi svarar givetvis på alla frågor kring beskattning både för ditt företag och för dig som privatperson. Allt för att du ska följa reglerna och få en minimal beskattningsbörda.

 • Tvistelösning

  Har du fått en stämning riktad mot dig eller ditt företag? Eller känner du kanske att någon har brutit mot ett avtal som ni upprättat? Vi på Avanta Ekonomi kan tillsammans med våra samarbetspartners utreda om det är värt att driva ärendet i domstol eller om det är ett bättre alternativ att försöka komma överens utanför rättssalen.

 

Behöver ditt företag hjälp eller rådgivning relaterat till företagsjuridik. Tveka inte att kontakta oss på Avanta Ekonomi.