FÖRETAGSJURIDIK

Arbeta förebyggande och undvik falluckorna

Med allt från avtalsrätt, bolagsrätt, redovisningsrätt o.s.v. är det mycket att hålla reda på för det lilla- eller medelstora företaget. Samtidigt kan mindre felsteg i vissa fall skada verksamheten ordentligt.

Som experter på företag och företagande har vi god kunskap om de vanligaste falluckor som företag bemöter. Våra juridiska tjänster ger dig som kund möjligheten att diskutera dessa punkter löpande och därigenom arbeta i förebyggande syfte, innan problemen uppkommer.

Om allvarliga juridiska situationer mot förmodan uppkommer, hjälper vi dig även att komma i kontakt med en pålitlig advokat.

JURIDISKA TJÄNSTER
  • Skatterätt
  • Avtalsrätt
  • Bolags- och föreningsrätt
  • Redovisningsrätt
  • Arbetsrätt
  • Hyresrätt
  • Medling
  • M.m.