Ikon för redovisning, Avanta Ekonomi.

Redovisning

Redovisningstjänster från Avanta
Vi på Avanta Ekonomi hjälper ditt företag med alla de krav som ställs på dig gällande både din interna och externa redovisning. Vi kan agera antingen som alternativ till en egen ekonomifunktion (där vi på Avanta Ekonomi sköter alla de olika momenten) eller som ett komplement till en redan befintlig ekonomiavdelning (där vi på Avanta Ekonomi kan hjälpa till med specifika kompetenser eller under arbetstoppar).

Vi hjälper även till att effektivisera befintliga administrativa flöden genom att digitalisera och automatisera relevanta processer. Vi implementerar de senaste systemen och programvarorna och säkerställer att ditt företag arbetar med de tekniska lösningar som ger dig bäst förutsättningar för verklig effektiv administration.

Redovisning innefattar många olika moment och komponenter och de administrativa kraven varierar efter verksamhetens bransch och omfattning. Några av de moment som ingår i begreppet redovisning och som vi på Avanta Ekonomi utför är till exempel:

 • Löpande Bokföring

  Regelbundet och systematiskt hanterar vi på Avanta Ekonomi ditt företags affärshändelser för att sedan dokumentera och sammanställa dem löpande.

 • Bokslut och Årsredovisning

  Vi hjälper givetvis till med att upprätta bokslut och årsredovisningar för att uppfylla gällande lagkrav. Vi hjälper också till med att upprätta nödvändiga dokument och skickar in dessa till rätt myndighet.

 • Inkomstdeklarationer

  Med årsredovisningen som utgångspunkt är vi behjälpliga med att upprätta inkomstdeklarationen för ditt bolag. Som ägare till ett aktiebolag ska du i de flesta fall bifoga en K10-blankett till din privata inkomstdeklaration. Givetvis hjälper vi dig med att upprätta denna blankett.

 • Leverantörsreskontra och Fakturabetalningar

  Vi hjälper dig att digitalt sortera, katalogisera, bokföra och betala dina leverantörsfakturor. Vi jobbar med tydliga attestflöden för att rätt person i din organisation ska ha kontroll över vad som ska betalas och inte.

 • Kundreskontra och Fakturering

  Vi ställer ut alla fakturor till dina kunder och bokför dessa. Detta görs digitalt eller analogt beroende på vad du önskar. Vi hjälper även till med att hantera påminnelser och inkassoärenden om det värsta sker och du inte skulle få betalt av dina kunder.

 • Budgetering

  Vi använder oss av historik data och kvalificerade prognoser för att hjälpa dig att planera för vilka finansiella mått du vill använda dig av i ditt företag för att mäta hur ditt företag går. Vi säkerställer att din budget är förankrad utifrån din affärsplan och korrelerar med de aktiviteter och mål du ställt upp för verksamheten. Vi hjälper också till med att sätta upp KPI:er för att säkerställa att ni följer den budget ni antagit.

 • Prognoser

  Om ditt bolag står inför förändring hjälper vi på Avanta Ekonomi dig att titta på hur dessa förändringar kommer att påverka ditt företags resultat och ditt bolags olika arbets- och kapitalflöden.

 • Likviditetsflöden

  Behöver ditt företag hjälp med att kontrollera att ni har tillräcklig likviditet under hela verksamhetsåret för att uppfylla alla företagets åtaganden? Då hjälper vi dig med att göra analyser för att säkerställa detta.

Hittar du inte det du letar efter eller är du intresserad av någon av våra andra tjänster utöver redovisning? Se hela vårt tjänsteutbud.