Revision

Revisionstjänster från Avanta

Revisor och Revision

Är du i behov av revision för ditt bolag? Vi på Avanta Ekonomi hjälper dig och erbjuder auktoriserade revisorer till ditt bolag!

Ett av de krav som kan komma att ställas på dig som företagare är att utföra revision av din verksamhet. Vi på Avanta Ekonomi vet att kostnaden för att efterleva kraven som revisionsplikten innebär för små och medelstora företag kan vara väldigt hög. Utöver den dyra kostnaden anser många att en revision är alldeles för tidskrävande och den inte ger tillräckligt tillbaka till ditt företag.

Därför har vi på Avanta Ekonomi matchat vårt arbetssätt med noggrant utvalda revisorer. Allt för att du ska på maximal kvalité på din revision till minimal kostnad. Vi säkerställer att revisionen utförs smidigt och effektivt med minimal ansträngning för dig och ditt företag.

Övriga granskningar

Utöver fullständiga revisioner kan vi även hjälpa er med att granska till exempel

  • Finansiella rapporter.
  • Ett annat bolags redovisning inför ett potentiellt uppköp eller sammangående.
  • Andra handlingar enligt särskild överenskommelse.