Ikon för revision, Avanta Ekonomi.

Revision

Revisionstjänster från Avanta
Revisor och Revision

Är du i behov av revision för ditt bolag? Vi på Avanta Ekonomi hjälper dig och erbjuder auktoriserade revisorer till ditt bolag!

Ett av de krav som kan komma att ställas på dig som företagare är att utföra revision av din verksamhet. Vi på Avanta Ekonomi vet att kostnaden för att efterleva kraven som revisionsplikten innebär för små och medelstora företag kan vara väldigt hög. Utöver den dyra kostnaden anser många att en revision är alldeles för tidskrävande och den inte ger tillräckligt tillbaka till företaget.

Därför har vi på Avanta Ekonomi matchat vårt arbetssätt med noggrant utvalda revisorer.  Allt för att du ska på maximal kvalité på din revision till minimal kostnad. Vi säkerställer att revisionen utförs smidigt och effektivt med minimal ansträngning för dig och ditt företag. Givetvis uppfyller revisorerna kraven på oberoende, kompetens och de har givetvis tystnadsplikt rörande alla företagets affärer.

Känner du dig osäker på om du behöver en revisor eller inte till ditt bolag hjälper vi givetvis till att reda ut vad som är bäst för dig. Tänk dock på att du behöver ha en revisor om ditt företag når upp till två av dessa värden för båda de två senaste räkenskapsåren:

  • fler än 3 anställda (i medeltal)
  • mer än  1,5 miljoner kronor i balansomslutning
  • mer än  3 miljoner kronor i nettoomsättning

Kravet på revisor på grund av aktiebolagets storlek gäller alltså först från och med det tredje räkenskapsåret.

Dessutom kan det finnas krav på revisor enligt branschregler, exempelvis regler för advokataktiebolag och för kommunalt ägda aktiebolag. (Källa: Bolagsverket)

Övriga granskningar

Utöver fullständiga revisioner kan vi även hjälpa er med att granska till exempel:

  • Finansiella rapporter
  • Ett annat bolags redovisning inför ett potentiellt uppköp eller sammangående
  • Andra handlingar enligt särskild överenskommelse

Letar du efter en revisor? Eller behöver du hjälp med att granska finansiella rapporter eller andra dokument. Tveka då inte att kontakta oss, förslagsvis via vårt kontaktformulär.