Program

De program vi använder

BL Administration

BL Administration är ett modernt ekonomisystem för ekonomisk redovisning. Detta program utgör basen i vårt programkoncept. Programmet är mycket anpassningsbart där programmets olika delar kan aktiveras för våra kunder räkning, så även de kan redovisa vissa delar i programmet. BL Administration samspelar även med våra andra tjänster vilket möjliggör vidare flexibel användning.

BL Löneapplikation

BL löneapplikation är integrerad med vårt lönesystem i BL Administration och möjliggör lönerapportering direkt i applikationen. Löneapplikationen efterföljer samtliga nya direktiv i dataskyddsreformen (GDPR).

BL Webbtid

BL Webbtid är ett programtillägg till tidsredovisningen i BL Administration. Vad detta innebär är att det finns integrerat med vårt ekonomisystem. Systemet möjliggör för dig och ditt företag att löpande registrera sin egen tid i olika projekt. Programmet är speciellt användbart i företag där medarbetare arbetar på resande fot.

Företagsplatsen

Företagsplatsen är en mer avancerad återrapporteringsportal, där kunden djupare kan analysera företagets redovisning. Portalen är webbaserad och ger en mer avancerad ekonomiöversikt än t.ex. Digitala Företaget vilken är lite mindre och enklare.

BL Bokslut och skatt

BL Bokslut och skatt, dessa program är de vi använder för att färdigställa den årliga redovisningen som bokslut, årsredovisning och inkomstdeklarationer. Programmen används även vid skatteplanering och andra konsultationstjänster.

BL Signering

BL Signering & Avisering är det smarta sättet att få ett avtal signerat, eller ett GDPR säkert sätt att skicka ett dokument där du får en bekräftelse på att mottagaren läst informationen. Man skickar enkelt kundavtal, offerter, lönebesked, fullmakter m.m. via programmets webbapplikation, som finns tillgänglig för alla enheter. Det enda mottagaren behöver är ett Bank-ID och en e-postadress.

BL Byråstöd

BL Byråstöd är ett webbaserat planeringssystem som vi använder för att hålla koll på de åtaganden vi har gentemot er som kund. Systemet hjälper oss att säkerställa att ert företag inte missar någon viktig deadline gentemot t.ex. skatteverket och bolagsverket. Genom integrationen mot ekonomisystemet kan vi göra detta med begränsad manuell hantering.