Från 1 januari 2019 ska alla företag med anställda lämna arbetsgivardeklaration månadsvis och på individnivå istället för årliga kontrolluppgifter. Införandet av AGI innebär kraftigt förändrade rutiner för dig som arbetsgivare – bland annat krävs det att du eller din redovisningskonsult har ett aktuellt och anpassat löneprogram som kan hantera AGI.

Avanta & AGI

På Avanta har vi förberett oss på denna förändring under en tid. Vi har säkerställt att vi genom vårt löneprogram kan lämna de utökade uppgifterna för våra kunder på ett smidigt sätt. För er som kund i Avanta behöver AGI därmed inte innebära någon större förändring.

Vilka uppgifter ska lämnas?

De uppgifter som ska lämnas på individnivå i arbetsgivardeklarationen är ungefär samma uppgifter som idag lämnas i den årliga kontrolluppgiften. Vissa uppgifter som idag lämnas i kontrolluppgiften kan man dock inte lämna i arbetsgivardeklarationen. Det gäller exempelvis uppgifter om förmån av fri parkering och bilmodell vid bilförmån m.m.

Syftet med reglerna

Syftet med de nya reglerna är att effektivisera arbetsgivarnas uppgiftslämning. Med det nya systemet ska även servicen till den anställde öka. Detta då myndigheter, försäkringsbolag m.m. har mer aktuella uppgifter att kunna använda vid beräkning av exempelvis sjukpenninggrundande inkomst. Då redovisningen sker på individnivå blir det även svårare för arbetsgivaren att dölja om personer jobbar svart, samt enklare för individen att hålla koll på sin lön och skatt.

Årlig kontrolluppgift

Om ersättningar har redovisats månadsvis i arbetsgivardeklarationen behöver inte någon årlig kontrolluppgift lämnas.

En del verksamheter behöver med dagens regler inte lämna arbetsgivardeklarationer, t.ex. mindre idrottsföreningar. Dessa verksamheter kommer även framöver att endast lämna kontrolluppgifter en gång per år likt tidigare.