Som ett led i Avantas expansionsplaner har företaget valt att anställa sin första VD. Efter en omfattande rekrytering föll valet på Carl Elmesiöö som kommer att ansluta till Avanta från Deloitte. Carl har, under flera år, hos Deloitte arbetat med verksamhetsutveckling mot framför allt den finansiella sektorn.

– Styrelsen är väldigt glada över att välkomna Carl Elmesiöö som Avantas första VD. Carls visioner och tankar kring verksamhetsutveckling och hur vi, gemensamt, ska ta Avanta framåt stämmer väl överens med de värderingar som ligger till grund för Avanta som bolag, säger styrelseordföranden Filip Andersson

–  Jag är hedrad och stolt över uppdraget att få leda Avanta och jag ser fram emot att, tillsammans med mina kollegor och kunder, få fortsätta utveckla bolaget, säger Carl Elmesiöö.

Carl tillträder som VD i december och som första uppdrag får han i uppgift att överse öppnandet av Avantas Luleåkontor.

Avanta_Ekonomi-Avanta_anställer_sin_första_vd

Carl Elmesiöö, VD Avanta