Regeringen har fastställt basbeloppen för 2016. De påverkar flera gränsvärden på skatteområdet. Prisbasbeloppet för 2016 uppgår till 44 300 kronor och det förhöjda prisbasbeloppet till 45 200 kronor. Inkomstbasbeloppet för 2016 uppgår till 59 300 kronor. Nedan kan ni se ett urval vad de nya basbeloppen ger för värden:
1 300 kronor – gräns för skattefri tävlingsvinst i idrottstävling, ej anställd.
10 600 kronor – lägsta sjukpenninggrundande inkomst.
14 043 kronor – prisbasbeloppsdelen vid beräkning av bilförmån.
18 739 kronor – gräns för deklarationsplikt för fysiska personer, inkomstdeklaration 2017.
22 149 kronor – högsta belopp för direktavdrag vid inköp av inventarier av mindre värde.
177 200 kronor – högsta kontantförsäljningsbelopp för undantag från kravet på certifierat kassaregister.
332 250 kronor – högsta sjukpenninggrundande inkomst – sjukpenning.
443 000 kronor – högsta sjukpenninggrundande inkomst – föräldrapenning.
444 750 kronor – högsta pensionsgrundande inkomst.
569 280 kronor – löneuttag under 2016 för maximalt löneuttag för beräkning av kapitalbeskattad utdelning 2017. Gäller delägare i fåmansföretag.