Vi har uppmärksammat många av våra kunder om digitalisering av materialhanteringen, genom att bokföringsunderlag (fakturor, kvitton m.m.) sparas digitalt under respektive verifikation.

Inte nog med att hanteringen effektiviseras, det spar även mycket plats. Originalunderlagen behöver enbart sparas i tre år, dvs. till och med det tredje året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret slutade.

Kravet på att underlag ska arkiveras under 7 år gäller fortfarande, men att kunna spara det i digitalt format och göra sig av med papperskopian efter 3 år ser vi att föredra. Effektiviserad hantering, sparad plats och högre säkerhet ser vi som följd, och vi hoppas och tror att ni känner detsamma!