Nyheter

Senaste nytt inom ekonomi

Prisbeloppen 2017

Prisbasbeloppet höjs med 500kr inkomståret 2017. Det innebär att det höjs från tidigare 44 300kr till 44 800kr.För beskattningsåret 2017 (deklaration 2018) blir:Deklarationspliktsgränsen 18 950krSkattefria traktamentsbeloppet 220krHögsta sjukpenninggrundande...

läs mer

Fulla arbetsgivaravgifter för unga

Från och med den 1 juni 2016 är det fulla arbetsgivaravgifter på 31,42 procent på lön som utbetalas till den som är född 1991 eller senare. Även uttaget av egenavgifter har förändrats för dessa ungdomar. Fulla avgifter på 28,97 procent tas ut på inkomst av...

läs mer

Lagar att ha koll på som företagare

Många företagare väljer att själva ta hand om sin redovisning. Eventuellt tar man hjälp när det är dags att göra bokslut. Risken att begå någon typ av lagbrott är därmed stor. Som företagare är du nämligen skyldig att följa en hel del lagar och bör därmed...

läs mer

Höjd skatt på ISK och kapitalförsäkring

Investeringssparkonto (ISK) och kapitalförsäkring är skattemässigt gynnat i förhållande till konventionell kapitalbeskattning. Förutom detta, så har den kraftigt fallande statslåneräntan (SLR) gjort sparformerna ännu mer gynnade.Enligt tidigare regler...

läs mer

Ungdomsrabatten på arbetsgivaravgiften slopas

Socialavgifterna för ungdomar har varit nedsatta i flera år. Riksdagen har dock beslutat att nedsättningen av socialavgifter för ungdomar slopas helt den 1 juni 2016. Till och med den 31 maj 2016 är arbetsgivaravgifterna för ungdomar under 25 år...

läs mer

Slopat avdrag för privat pensionssparande

Avdragsutrymmet för privat pensionssparande har gradvis minskat de senaste åren. Från årsskiftet slopas avdragsrätten helt.Anställda som helt saknar pensionsrätt i anställningen eller skattskyldiga som har inkomst av aktiv näringsverksamhet får även...

läs mer

Basbeloppen för 2016

Regeringen har fastställt basbeloppen för 2016. De påverkar flera gränsvärden på skatteområdet. Prisbasbeloppet för 2016 uppgår till 44 300 kronor och det förhöjda prisbasbeloppet till 45 200 kronor. Inkomstbasbeloppet för 2016 uppgår till 59 300 kronor....

läs mer

Utländsk pension

Vissa utländska pensioner beskattas idag inte i Sverige. Det gäller utländska ersättningar som motsvarar allmän ålderspension, efterlevandepension och premiepension till efterlevande enligt socialförsäkringsbalken. Regeringen föreslår nu att dessa...

läs mer