31 mars är första deadline för månadsrapporteringen till Fora. Har du koll på vad som gäller?

Från och med 2024 så ska anställda arbetares löner rapporteras månatligen till Fora i stället för som tidigare en gång per år. Enligt den nya rutinen ska lönerna rapporteras senast sista dagen den månad som kommer efter utbetalningsmånaden. Till exempel ska löner för mars rapporteras någon gång mellan 1 mars och 30 april. Så här i början görs det ett undantag för löner för januari och februari, vilka ska rapporteras senast den 31 mars.

Denna övergång till månatlig rapportering innebär flera viktiga förändringar. En sådan förändring är att samtliga anställda arbetare, oberoende av ålder, ska rapporteras. Dessutom kommer det att införas krav på att person- och samordningsnummer inkluderas vid rapporteringen.

Förändringen berör enbart arbetare, tjänstemännen omfattas inte i detta steg utan rapporteras fortsatt som tidigare.

För arbetsgivaren innebär det att man får en faktura varje månad med verklig kostnad för arbetarnas försäkringar och tjänste­pension istället för som idag baserad på preliminära lönesummor varefter en justering sker årsvis. Värt att notera är också att inbetalningen till Fora ska ske till ett annat bankgiro än tidigare.

Läs mer om månadsrapportering av arbetare på Foras hemsida Månadsrapportering Fora.