Förändrade skattenivåer för fordonskatt från och med 1 april

Det har blivit dags för ännu en vända med förändrad fordonsskatt, något som har blivit en nästan årlig procedur. Regeringen har tidigare beslutat om att ändra nivåerna i skattesystemet för fordonsskatt, Bonus Malus. Detta för att öka incitamentet att införskaffa fossilfria bilar. Ändringarna är redan införda och gäller från och med 1 april, 2021.

Rent konkret innebär förändringarna att:

  • Elbilar har fått en höjd bonus till 70 00 kr.
  • Laddhybrider får en sänkt bonus och kan nu maximalt få 45 000 kr. Kravet för detta är dock att de släpper ut maximalt 60 g CO2/km
  • Alla fossildrivna bilar och lätta lastbilar har numer förhöjd fordonsskatt under de tre första åren givet att de släpper ut 91 g CO2/km eller mer.

Detta är tredje gången fordonsskatten höjs sedan 2018 för nya bilar.

Slopande av förmånsrabatten

Redan vid årsskiftet genomfördes en försämring för de bilar som laddas med el eller tankas med gas. Tidigare har man, som ägare av denna typ av fordon, fått nedsättning av förmånsvärdet med 40 % eller maximalt 10 000 kr/år. Sedan första januari är dock denna förmånsrabatt borttagen och förmånsvärdet höjdes med maximalt 833 kr/månad. Detta innebär att arbetsgivaren får förhöjda sociala avgifter med maximalt 261 kr/månad

Potentiell höjning av förmånsvärdet

Det finns också nu ett förslag från Finansdepartementet som går ut på att höja förmånsvärdet på en bil som arbetsgivaren tillhandahåller. Detta förslag ska det röstas om i juni 2021 och röstas det igenom kommer höjningen att börja gälla för bilar som registreras från och med första juli 2021. Som mest kommer förslaget innebära ett påslag av förmånsvärdet på cirka 35 % (Detta gäller för bilar med ett nypris på 350 000 kr).

Anledningen till den föreslagna lagändringen är att, det i dagsläget, anses vara mer fördelaktigt att ha en förmånsbil än att äga samma bil privat och man vill ta bort denna skillnad.

Har ditt företag tjänstebilar?

Om du driver ett företag och har flertalet fordon i din vagnpark är det viktigt att fortlöpande utvärdera dina innehav utifrån rådande regler och bestämmelser. Detta blir viktigare desto fler fordon du äger då du kan spara stora belopp på att hantera dina inköp på rätt sätt.

Ett ytterligare tips är att redan nu ta steg mot att elektrifiera alla företagets fordon. Alla nya regleringar som införs på detta område ämnar stötta elbilar och laddhybrider och det kan därför löna sig att planera för detta skifte redan nu. När du planerar för företagets förflyttning mot elektrifierade fordon är det av yttersta vikt att inte glömma bort laddinfrastrukturen i bolaget.

Det finns idag bidrag man kan söka för att installera laddpunkter på arbetsplatsen vilket ska underlätta för företag att göra omställningen till elektriska fordon. Stödet är idag på 50 % av de bidragsberättigade kostnaderna men maximalt 15 000 kr per laddpunkt.

Även privatpersoner kan söka stöd för att installera laddpunkter på sin fastighet. Där är stödet 50 % av material- och arbetskostnaderna men maximalt 50 000 kr (tidigare låg taket på maximalt 10 000 kr).

Behöver du hjälp att räkna på vad du skulle spara på att påbörja en övergång till elektrifierade fordon? Kontakta oss då här.