Det var inte mer än nio år sedan regeringen beslutade om att sänka minimigränsen för aktiekapital till 50 000kr från tidigare 100 000kr. Syftet med beslutet var att göra det enklare att starta och bedriva företag i företagsformen aktiebolag. Sedan minskning av minimigränsen har antalet aktiebolag ökat stadigt i Sverige. Nu föreslår regeringen ytterligare en halvering till 25 000kr.

förslaget framgår att man vill att detta ska träda i kraft så snart som möjligt. Förslaget grundar sig i att många av våra grannländer successivt släpper på kraven kring motsvarande företagsformer. I vissa länder kräver man nästan inget aktiekapital, eller annat bundet eget kapital alls.