Den 1 juli 2017 infördes en ny lag (2017:310) om framtidsfullmakter. Genom att skriva en framtidsfullmakt kan du utse en person att ta hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte kan ta hand om dessa själv.

Framtidsfullmakten avser även företag du äger andelar i och kan därmed vara en försäkring att ditt företag kan drivas vidare, även om någon omständighet gör att du själv inte kan göra det.