Lagen om särskild inkomstskatt (SINK) gäller personer som är bosatta utomlands. SINK-skatten är en definitiv källskatt och är för närvarande 20%.

Regeringen föreslår en höjning. Går förslaget igenom höjs skatten till 25% och träder i kraft 1 januari 2018.