Investeringssparkonto (ISK) och kapitalförsäkring är skattemässigt gynnat i förhållande till konventionell kapitalbeskattning. Förutom detta, så har den kraftigt fallande statslåneräntan (SLR) gjort sparformerna ännu mer gynnade.

Enligt tidigare regler beräknades schablonavkastningen (underlag för avkastningsskatt) genom att kapitalunderlaget multiplicerades med SLR 30 november året före beskattningsåret.

Riksdagen har beslutat att schablonavkastningen ska beräknas genom att kapitalunderlaget multipliceras med SLR + 0,75 procentenheter. För att inte beskattningen ska bli för låg, ska schablonavkastningen dock beräknas till lägst 1,25% av kapitalunderlaget.