Många företagare väljer att själva ta hand om sin redovisning. Eventuellt tar man hjälp när det är dags att göra bokslut. Risken att begå någon typ av lagbrott är därmed stor. Som företagare är du nämligen skyldig att följa en hel del lagar och bör därmed veta innebörden av dem. Vet du inte det är risken stor att du faktiskt begår ett lagbrott.

Bokföringslagen – bokföringsbrott kan uppstå på grund av brist i underlag eller sent inlämnad årsredovisning.
Årsredovisningslagen – ansvar kan uppstå på grund av felaktig värdering eller vilseledande information.
Aktiebolagslagen – brott och ansvar kan uppstå på grund av förbjudna lån eller felaktig utdelning.
Inkomstskattelagen – brott och skattetillägg kan uppstå på grund av felaktig eller utelämnad redovisning.
Mervärdesskattelagen – brott och skattetillägg kan uppstå på grund av felaktig eller för sen redovisning.
Skatteförfarandelagen – brott och ansvar kan uppstå på grund av felaktig eller för sen redovisning.