Den 3 januari 2018 träder en ny EU-förordning i kraft. Denna förordning innebär utökade
krav på den transaktionsrapportering som värdepappersföretag måste utföra till reglerande
myndighet inom EU.
Vad detta innebär för dig som är företagare och handlar med värdepapper, är att du måste
registrera dig för att få ett LEI-nummer och betala en årlig avgift för detta. Från den 3 januari
2018 går det alltså inte, för en juridisk person, att göra värdepapperstransaktioner utan ett
LEI-nummer.

För mer information, kontakta oss på info@avanta.se