Under dagens regler ska kontrolluppgifter lämnas en gång per år för ersättningar och förmåner som ingår i inkomstlaget tjänst; detta inkluderar löner, arvoden, pensioner, sjukpenning och andra tjänsteinkomster. Utöver detta ska även uppgift om skatteavdrag lämnas.

Riksdagen har nu beslutat att arbetsgivare ska börja lämna kontrolluppgifter på respektive anställd månadsvis, via arbetsgivardeklarationen som lämnas till Skatteverket. Detta innebär att arbetsgivardeklaration kommer att utvidgas och att inlämningen av kontrolluppgifter integreras. Det innebär också att den årliga kontrolluppgiften som lämnats tidigare kommer att slopas.

Syftet med ändringen är att myndigheterna ska få en löpande uppdatering hur mycket varje individ tjänar, och att genom samordnad inlämning effektivisera uppgiftslämnandet. Tanken är också att risken ska minska för att t.ex. statliga ersättningar som är inkomstrelaterade, betalas ut fel.

För företag med fler än 15 anställda träder beslutet i kraft från 1 juli 2018. För övriga ska bestämmelserna börja gälla från 1 januari 2019.

För dig som vill läsa mer om detta beslut, se Statens offentliga utredningar (SOU 2011:40).