Från den 1 januari 2024 trädde en ny modell för forskningsavdraget i kraft. Den syftar till att förenkla och tydliggöra processen för företag som bedriver forskning och utveckling (FoU), vilket förhoppningsvis kommer att främja innovation och tillväxt inom näringslivet.

 

Ny beräkningsmodell

Den nya modellen innebär att avdraget görs direkt på summan av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften, med en procentsats på 20%. Tidigare beräknades avdraget genom en nedsättning av arbetsgivaravgifterna med 10% och därefter en nedsättning av den allmänna löneavgiften med 10%. Denna ändring ska göra det enklare för företag att hantera sina avdrag, samtidigt som det slutgiltiga avdragsutrymmet förblir ungefär detsamma.

 

Forskning och utveckling

Enligt Skatteverket kan arbetsgivare få avdrag på arbetsgivaravgifterna om de har anställda som arbetar systematiskt och kvalificerat med forskning och utveckling i kommersiellt syfte. För att kvalificera sig för avdraget måste arbetet uppfylla specifika kriterier. Forskning definieras som systematiskt arbete för att ta fram ny kunskap, medan utveckling innebär att använda forskningsresultat för att utveckla eller förbättra varor, tjänster eller produktionsprocesser.

 

Krav för att få avdrag

För att avdrag ska beviljas krävs det att arbetet utförs systematiskt enligt en plan. Det krävs också att det har ett reellt forsknings- eller utvecklingsmål och att den anställde arbetar minst 50% av sin arbetstid med FoU. Detta motsvarande minst 15 timmar per månad. Avdraget kan inte göras för anställda som arbetar med ledning, styrning eller administrativa uppgifter, såsom service och underhåll.

 

Praktisk tillämpning och dokumentation

För att göra avdraget måste företagen kunna visa att de uppfyller kraven genom att tillhandahålla viss dokumentation. Det kan handla om bemannings-PM, planeringsunderlag, tidrapporter, projektbeskrivningar och forskningsrapporter. Den exakta dokumentationen kan variera beroende på omständigheterna, men det är avgörande att företaget kan visa att arbetet med forskning eller utveckling bedrivs enligt de angivna kriterierna.

 

För att läsa mer om forskning och utveckling (FoU) klicka in dig på Forskningsavdrag | Rättslig vägledning | Skatteverket

Vill du läsa mer och få exempel på hur avdraget fungerar kan du läsa vidare på Forskningsavdrag | Skatteverket

Välkommen in till ditt närmaste Avanta kontor eller kontakta oss via Kontakt Avanta Ekonomi för att få mer information kring FoU