Alla skattebetalare står inför en rad nya regler och förändringar när de fyller i sina deklarationer, då nya skatteregler införs i årets deklaration. Det kan finnas mycket att spara om de fylls i korrekt. Bland de mest betydande förändringarna finns förstärkta jobbskatteavdrag för äldre medborgare, en åtgärd som syftar till att öka äldres deltagande på arbetsmarknaden (mer info i tabell nedan). Denna satsning följs av en höjning av skattereduktionen för solceller, vilket är i linje med regeringens strävan att främja förnybar energi och hållbar utveckling. Dessutom har den skattefria milersättningen för arbetsresor ökats från 18,50kr till 25kr, vilket kommer att gynna dem som är beroende av bilen för sina arbetspendlingar. I och med alla förändringar så kan det finnas mycket att spara. 

Utökat jobbskatteavdrag för fyllda 65

  • Överstiger arbetsinkomsterna inte 100 000 kr = 22% av arbetsinkomsterna
  • Överstiger arbetsinkomsterna 100 000 kr men inte 300 000 kr = summan av 15 000 och 7% av arbetsinkomsterna
  • Överstiger arbetsinkomsterna 300 000 kr men inte 600 000 kr = 36 000 kr
  • Överstiger arbetsinkomsterna 600 000 kr = 36 000 kr med avdrag för 3% av de arbetsinkomster som överstiger 600 000 kr

 

Förändringar i deklarationsblanketterna

Vid deklarationen för beskattningsår 2023 har få förändringar skett i deklarationsblanketterna, förutom på INK1-blanketten där två väsentliga uppdateringar har gjorts. Dessa inkluderar borttagandet av ett fält för redovisning av underlag för skattereduktion av inventarier och en textändring gällande utländska försäkringar.

 

Tips för att undvika enkla fel

För att undvika vanliga fel i deklarationen, såsom felaktig uppdatering av huvudblanketten, felberäkning av avsättning till periodiseringsfond och felaktiga avdrag för kostnader, är det viktigt att skattebetalare noggrant kontrollerar och verifierar sina uppgifter innan de lämnar in sin deklaration.

För att säkerställa en korrekt deklaration är det också viktigt att ta hänsyn till praktiska detaljer, såsom att ange organisations-/personnummer korrekt och fördela eventuella RUT- och ROT-avdrag samt ränteavdrag på gemensamma lån mellan makar.

 

Skattereduktion för ränta

Skattebetalare har även möjlighet att göra en alternativ fördelning av ränteutgifterna jämfört med de förifyllda kontrolluppgifterna. Detta kan vara särskilt relevant i år, i och med den kraftigt ökade statslåneräntan. Delar du lånet med en annan part, varav någon har försämrad tjänsteinkomst ex. på grund av, föräldraledighet, sjukskrivning, tjänstledighet eller liknande, kontrollera då att ni båda får fullt avdrag.

Kontakta oss på Avanta för rådgivning kring din deklaration, det kan finnas mycket att spara på det.