Prisbasbeloppet höjs med 700kr inkomståret 2018.

Det innebär att det höjs från tidigare 44 800kr till 45 500kr.

För beskattningsåret 2018 (deklaration 2019) blir:

  • Deklarationspliktsgränsen 19 246kr
  • Skattefria traktamentsbeloppet 230kr
  • Högsta sjukpenninggrundande inkomst 341 250kr (7,5 pbb)
  • Högsta föräldrapenninggrundade inkomst 455 000kr (10 pbb)
  • Gräns för inventarier av mindre värde 22 750kr (o,5 pbb)
  • gräns på krav för verifierade kassaregister 182 000kr (4 pbb)