Prisbasbeloppet höjs med 500kr inkomståret 2017.
Det innebär att det höjs från tidigare 44 300kr till 44 800kr.

För beskattningsåret 2017 (deklaration 2018) blir:

  • Deklarationspliktsgränsen 18 950kr
  • Skattefria traktamentsbeloppet 220kr
  • Högsta sjukpenninggrundande inkomst 336 000kr
  • Högsta föräldrapenninggrundade inkomst 336 000kr
  • Gräns för inventarier av mindre värde 22 400kr
  • gräns på krav för verifierade kassaregister 179 200kr