Prisbasbeloppet höjs med 500kr inkomståret 2017. Det innebär att det höjs från tidigare 44 300kr till 44 800kr.

För beskattningsåret 2017 (deklaration 2018) blir:

Deklarationspliktsgränsen 18 950kr
Skattefria traktamentsbeloppet 220kr
Högsta sjukpenninggrundande inkomst 336 000kr
Högsta föräldrapenninggrundade inkomst 336 000kr
Gräns för inventarier av mindre värde 22 400kr
gräns på krav för verifierade kassaregister 179 200kr