Det har länge varit en het momsfråga med nya e-tjänster som tillkommer på marknaden, inte minst för elektroniska publikationer. Nu har riksdagens beslutat att moms på digitala tidningar och böcker ska sänkas från 25% till 6% moms, för att motsvara dess fysisk form.

Detta omfattar däremot inte alla produkter. De produkter som helt eller huvudsakligen är reklam eller som består av rörlig bild eller musik omfattas inte av momssänkningen.

De nya reglerna träder i kraft 1 juli 2019.