Du som vid årets början är 65 år eller äldre och driver aktiv näringsverksamhet eller har allmän pension; kommer efter den 1 juli 2019 när ändringen träder i kraft inte behöva betala särskild löneskatt för detta. Skatten uppgår idag till 6,15%.

För dig som är näringsidkare ska inkomsterna proportioneras jämt över året. Detta om näringsidkaren inte på annat sätt kan visa hur stor del av inkomsterna som är hänförliga till tiden efter 30 juni. Detta exempelvis genom lönebesked, eller avtal.

Observera att för dig som bedriver företag genom enskild firma gäller mer andra mer förmånliga regler. Vill du veta mer om dessa regler; eller har andra frågor kring din pension är du välkommen att kontakta oss på Avanta Ekonomi.