Idag sker många otillåtna försäljningar av hyreskontrakt för hyresrätter. Detta innebär att personer tränger sig före andra som har stått i bostadskö under lång tid. Det förekommer även otillåten andrahandsuthyrning till ej marknadsmässiga hyresavgifter.

Idag är det straffbart att begära ersättning vid överlåtelse och upplåtelse av hyreskontrakt. Förslaget som regeringen lämnat i propositionen är att införa vidare straff mot att träffa avtal eller ta emot ersättning vid överlåtelsen och upplåtelsen av hyreskontraktet.

Förslaget innehåller även ett tak för andrahandsuthyrning och att det inte får uppgå till mer än vad förstahandshyresgästen betalar. Man får däremot göra tillägg för sådant som el och bredband. Ett tillägg för möbler får högst uppgå till 15% av den totala hyresavgiften.

Andrahandsuthyrning är tillåtet när hyresvärden ger sitt samtycke, eller om hyresnämnden ger tillstånd till uthyrningen. Regeringen föreslår att hyresnämnden inte sa lämna tillstånd till en andrahandsuthyrning om hyresgästen tar ut en hyra som är högre än förstahandshyran.

Det ska fortfarande vara fritt att ha en inneboende, det krävs alltså inget samtycke eller tillstånd, precis som idag. Däremot så måste gränsdragningen mellan inneboende och andrahandsuthyrning tydliggöras enligt regeringen.

Reglerna föreslås träda i kraft 1 oktober 2019.