Avdragsutrymmet för privat pensionssparande har gradvis minskat de senaste åren. Från årsskiftet slopas avdragsrätten helt.
Anställda som helt saknar pensionsrätt i anställningen Schweitzer Wes replica jersey eller skattskyldiga som har inkomst av aktiv näringsverksamhet får även fortsättningsvis göra avdrag enligt den så kallad 35%-regeln.
För att göra det lättare att avveckla små sparande Alexander Ovechkin cheap jersey har beloppsgränsen för återköp av pensionsförsäkring och förtida avslut av pensionssparkonton, utan Skatteverkets Ajayi Jay replica jersey medgivande, höjts till ett prisbasbelopp (44 300 kronor 2016).