Riksdagen har beslutat om en upprepning av den sommarrabatt, från förra året, som gällde på arbetsgivaravgifter för 19–23 åringar under juni till augusti. Det innebär 10,21% i arbetsgivaravgift från och med det år man fyller 19 år till och med det år den anställde fyller 23 år.

En tillfällig nedsättning från 1 januari 2021

För att motverka pandemins negativa konsekvenser när det gäller ungas möjligheter på arbetsmarknaden infördes en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar från 1 januari 2021 till 31 mars 2023 (se 21:47). Arbetsgivaravgifterna är under denna period 19,73%.

Ytterligare en tillfällig nedsättning

Under sommaren 2021 fanns också en extra rabatt för denna åldersgrupp, vilket innebar att arbetsgivaravgiften under månaderna juni–augusti endast var 10,21%.

Regeringen fick en del kritik förra året pga att förslaget och beslutet om den extra sommarrabatten kom väldigt sent – vissa menade att det var dumt att presentera detta när de flesta företag redan hade löst sin sommarbemanning. Därför aviserade regeringen i god tid (september 2021) att man skulle föreslå att denna sommarrabatt även skulle gälla för sommaren 2022, se 21:282.

Beslut om sommaren 2022

Riksdagen har nu beslutat att rabatten på arbetsgivaravgiften för 19–23 åringar blir 10,21% under juni–augusti 2022. En sommarrabatt som innebär att arbetsgivaravgiften blir 10,21% (istället för 19,73%).

Denna rabatt omfattar alltså alla som vid årets ingång har fyllt 18 år (som fyller 19 år under 2022). På motsvarande sätt omfattas 23-åringar om de fyller 23 år någon gång under 2022. Detta är alltså personer som är födda 1999–2003.

Rabatt på högst 25 000 kr/månad

Den förstärkta nedsättningen innebär alltså att endast ålderspensionsavgiften (10,21%) ska betalas på ersättningar upp till 25 000 kr/kalendermånad.

Denna tillfälliga rabatt innebär att arbetsgivaravgiften blir 10,21% för alla unga mellan 15–23 år, då vi sedan 2019 har rabatt för unga mellan 15–18 år som innebär 10,21% i arbetsgivaravgift (se 19:202).

Ett par exempel på vad sommarrabatten på unga mellan 18–23 innebär i lönekostnad och rabatt:

Lön Lönekostnad maj 2022 Lönekostnad juni-aug 2022 Rabatt
15 000 17 959 16 531 1 428
25 000 29 932 27 552 2 380

Ikraftträdande

Beslutet träder i kraft 1 juni 2022 och ska gälla ersättningar som betalas ut under juni, juli och augusti 2022.

Regeringens prop 2021/22:97, Socialförsäkringsutskottets betänkande 2021/22:SfU21

Kommentar:

En för många något oväntad konsekvens när man ska anställa sommarjobbande ungdomar, är att det alltså endast är 10,21% i arbetsgivaravgift om du anställer någon som under 2022 fyller minst 16 år. Om du istället anställer en sommarjobbare som precis har fyllt 15 år, blir arbetsgivaravgiften 31,42%. Om vi för enkelhetens skull antar att sommarjobbarna tjänar 20 000 kr/månad så innebär det att kostnaden gällande lön och socialavgifter för 16-åringen blir 22 042 kr, medans motsvarande kostnad för 15-åringen blir 26 284 kr. 15-åringen blir alltså 4 242 kr dyrare per månad.

Källa: www.bjornlunden.se