Nedan följer det senaste avseende statens krispaket och de stöd man kan söka som företag. Det finns en mängd förutsättningar för varje stöd, vilka behöver beaktas innan man ansöker. Detta för att slippa avslag som kunnat undvikas med korrekta förberedelser och underlag.

Korttidsarbete

Regeringen har meddelat att stödet för korttidsarbete som gällt från 16 mars, kommer förlängas till som längst juni 2021. Den nya lagstiftningen bedöms finnas på plats 15 februari 2021, varvid Tillväxtverket sedan ska färdigställa sina system. Vi bedömer således att ersättning för korttidsarbete under år 2021, som tidigast kommer kunna sökas och fås utbetalt från mars 2021.

Stöd som sökts avseende 2020 kommer löpa oförändrat. Här vill vi däremot flagga att vi nu ser behandlingstider på uppemot 3 månader för de avstämningar som skickas in. Dvs, det kan dröja en längre tid från det att man inlämnat avstämning 1 eller 2, till det att man får besked och ytterligare ersättning utbetalt.

Det är även av vikt att notera att det i vissa fall förekommer avslag på ansökningar om korttidsarbete trots att företaget har rätt till stödet. De fall där företaget fått ett avslag, som vi stött på, beror till stor del på att företaget begärt anstånd med att deklarera sina arbetsgivadekalrationer. Tillväxtverket har då vid sin avstämning uppfattat det som att individen ej varit anställd de tre föregående månaderna innan stödet söktes, ett krav för att den anställde ska vara stödberättigad.

Omställningsstöd

Omställningsstödet är till för organisationer vars intäkter minskat under coronakrisen gentemot samma period tidigare år. Omsättningsminskningen ska vara betydande för möjlighet att få stöd. Mellan 30–50 procent har gällt för maj-juli, vars ansökningsperiod nu avslutats.

Vi inväntar nu beslut, avseende regeringens förslag att förlänga omställningsstödet för perioden augusti-oktober. Enligt gällande förslag riktar sig stödet till företag som tappat minst 50 procent av omsättningen gentemot samma period föregående år.

Omställningsstödet ger ersättning för en del av företagets fasta kostnader, så i praktiken blir stödet endast aktuellt för er som faktiskt har betydande fasta kostnader i verksamheten.

Hyresstöd

Hyresstödet som gällde 1 april – 30 juni i år, där hyresvärdar kunde få ersättning för hyresrabatter gentemot sina hyresgäster ser inte ut att förlängas.

Hyresstödet kan betraktas som ett misslyckat stöd, då det användes i relativt liten omfattning. Vår bedömning är att hyresvärdar runt om i Sverige inte varit beredd att rabattera hyran på de stödvillkor som gällt. Omställningsstödet kan ses som en ersättning till detta stöd, då det ersätter fasta hyreskostnader.

Behöver du hjälp med att söka något av ovanstående stöd? Kontakta oss då gärna här.

Är du intresserad och vill läsa mer? Besök då regeringens samlingssida för stödåtgärder som riktar sig mot företagare. Länk hittar du här.