Socialavgifterna för ungdomar har varit nedsatta i flera år. Riksdagen har dock beslutat att nedsättningen av socialavgifter för ungdomar slopas helt den 1 juni 2016. Till och med den 31 maj 2016 är arbetsgivaravgifterna för ungdomar under 25 år 25,46%.