Vi har nu levt med följderna av covid-19 utbrottet sedan början på året. Till följd av denna epidemi har regeringen löpande infört olika stödåtgärder för företag och företagare. Här kommer en sammanställning av vilka stödåtgärder som fortfarande är aktuella och som fortsatt går att nyttja.

Utökade regler om korttidsarbete

Det finns fortfarande möjlighet att ansöka om korttidsarbete (även kallat korttidspermittering) fram till den 31 december. Förutsättningarna för att ansöka är desamma som tidigare.

Omställningsstödet till följd av covid-19 förlängs

Stödet kan nu sökas även för perioden maj – juli 2020, mot tidigare då stödet endast omfattade mars – april 2020. Reglerna och förutsättningarna för att söka stödet är i stort sett desamma som tidigare, men det finns skillnader. För att kunna ansöka om stödet för maj krävs ett omsättningstapp på minst 40 %, jämfört med maj 2019. Maximalt stöd är 75 miljoner kr/företag. För att kunna ansöka om stödet för juni och juli krävs ett omsättningstapp på minst 50 % jämfört med samma period 2019. Till en början ska det maximala stödet vara 8 miljoner kr/företag. Dock pågår förhandlingar med EU om att kunna öka maxbeloppet för att även kunna innefatta de största företagen. Som tidigare gäller att omsättningsstödet kommer att täcka upp maximalt 75 % av det procentuella omsättningstappet multiplicerat med vissa av företagets fasta kostnader under aktuell stödperiod. Ansökan görs via skatteverket och den är öppen mellan 19 oktober till och med den 30 november.

Ersättning för Sjuklönekostnader

Under redovisningsperioderna april – juni 2020 ersatte staten företagens sjuklönekostnader med 100 %. För redovisningsperioderna augusti – december 2020 ersätter staten företagets sjuklönekostnader, om företagets sjuklönekostnader överstiger specifika andelar av månadens lönesumma enligt tabell nedan:

Lönesumma under månaden Sjuklönekostnad ersätts för den del som överstiger andel av månadens lönesumma
Max 250 000 kr 0,35 %
250 000 kr – 500 000 kr 0,63 %
500 000 kr – 1 000 000 kr 0,77 %
1 000 000 kr – 1 667 000 kr 0,86 %
Över 1 667 000 kr 1,07 %

 

Karens och Sjukpenning för näringsidkare

Perioden, då egenföretagare kan få schablonersättning (sjukpenning) från Försäkringskassan, förlängs fram till och med 31 december 2020. Stödet innebär att egenföretagare kan få 804 kr per dag under sjukperiodens första 14 dagar.

Karens för anställda

Perioden förlängs fram till 31 december 2020. Det innebär att anställda som har fått karensavdrag, på sin lön, har rätt till en schablonersättning från Försäkringskassan för avdraget. From 1 juni 2020 är schablonersättningen 804 kr.

Slopande av sjukintyg

Slopandet av sjukintyg för anställda, för de första 14 dagarna, är förlängt fram till och med 31 december 2020. Dock kommer Försäkringskassan att återgå till sina tidigare regler from 1 november 2020. Detta innebär att Försäkringskassan kommer att kräva ett läkarintyg from den femtonde sjukdagen, precis som tidigare. Detta görs trots den fortsatta spridningen av covid-19, dock har försäkringskassan öppnat för att med kort varsel ändra detta igen om läget i vården återigen försämras.

Anstånd med inbetalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatteavdrag och moms

Anstånd för inbetalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatteavdrag och moms kan sökas för tre av redovisningsperioderna januari – september 2020. För kvartalsmoms kan man endast söka anstånd för en redovisningsperiod. För helårsmoms kan man fortfarande söka anstånd för moms som ska redovisas under perioden 27 december 2020 – 17 januari 2021.

Skattefri Parkering

Om arbetsgivaren erbjuder tillgång till fri parkering på eller i anslutning till arbetsplatsen är detta skattefritt under perioden april – december 2020.

Skattefri ”coronagåva”

Arbetsgivare har möjlighet att ge sina anställda en ”coronagåva”, skattefritt under perioden juni – december 2020. Värdet på gåvan får vara maximalt 1000 kr inklusive moms per anställd och gåvan får ej bestå av kontanter.

Förmån av taxiresor

För Anställda som normalt använder kollektivtrafiken för sina arbetsresor, värderas fria taxiresor till högst vad motsvarande resa med kollektivtrafiken skulle ha kostat. Detta gäller from mars 2020 och tills Folkhälsomyndighetens rekommendationer om smittspridning i kollektivtrafiken upphör att gälla.

 

Vill du läsa mer finns ytterligare information i vår tidigare nyhet om Covid-19 och regeringens stödåtgärder som du hittar här.

Annars finns det samlad information om vilka åtgärder som finns tillgängliga för företag på regeringens hemsida som du hittar via denna länk .