Vissa utländska pensioner beskattas idag inte i Sverige. Det gäller utländska ersättningar som motsvarar allmän ålderspension, efterlevandepension och premiepension till efterlevande enligt socialförsäkringsbalken. Regeringen föreslår nu att dessa ersättningar ska omfattas av inkomstskattelagens definition av pension från och med den 1 januari 2016 och därmed bli skattepliktig. Regeringens proposition 2015/16:1