Höjd skatt på ISK och kapitalförsäkring

2016-10-21Nyheter

Investeringssparkonto (ISK) och kapitalförsäkring är skattemässigt gynnat i förhållande till konventionell kapitalbeskattning. Förutom detta, så har den kraftigt fallande statslåneräntan (SLR) gjort sparformerna ännu mer gynnade. Enligt tidigare regler beräknades schablonavkastningen (underlag för avkastningsskatt) genom att kapitalunderlaget multiplicerades med SLR 30 november året före beskattningsåret. Riksdagen har beslutat att schablonavkastningen ska beräknas genom att kapitalunderlaget Läs mer…

Ungdomsrabatten på arbetsgivaravgiften slopas

2016-10-20Nyheter

Socialavgifterna för ungdomar har varit nedsatta i flera år. Riksdagen har dock beslutat att nedsättningen av socialavgifter för ungdomar slopas helt den 1 juni 2016. Till och med den 31 maj 2016 är arbetsgivaravgifterna för ungdomar under 25 år 25,46%.

Slopat avdrag för privat pensionssparande

2016-10-19Nyheter

Avdragsutrymmet för privat pensionssparande har gradvis minskat de senaste åren. Från årsskiftet slopas avdragsrätten helt. Anställda som helt saknar pensionsrätt i anställningen Schweitzer Wes replica jersey eller skattskyldiga som har inkomst av aktiv näringsverksamhet får även fortsättningsvis göra avdrag enligt den så kallad 35%-regeln. För att göra det lättare att avveckla små sparande Alexander Ovechkin Läs mer…

Basbeloppen för 2016

2016-10-18Nyheter

Regeringen har fastställt basbeloppen för 2016. De påverkar cheap nfl jerseys flera gränsvärden på skatteområdet. Prisbasbeloppet för 2016 uppgår till 44 300 kronor och det wholesale jerseys förhöjda prisbasbeloppet till 45 200 kronor. Inkomstbasbeloppet för football jerseys cheap 2016 uppgår till 59 300 kronor. Nedan kan ni se ett urval vad de nya basbeloppen ger Läs mer…

Utländsk pension

2016-10-17Nyheter

Vissa utländska pensioner beskattas idag inte i Sverige. Det gäller utländska ersättningar som motsvarar allmän ålderspension, efterlevandepension och premiepension till wholesale jerseys efterlevande enligt socialförsäkringsbalken. Regeringen föreslår cheap jerseys nu att dessa ersättningar ska omfattas av inkomstskattelagens definition av pension från och med den 1 januari 2016 och därmed bli skattepliktig. Regeringens proposition 2015/16:1