Avdrag för representation 2017?

2016-10-27Nyheter

Representation kan komma att slopas under 2017. Det är ett förslag där beslut väntas komma senare i höst. Om lagförslaget går igenom kommer endast ”enklare förtäring” att vara avdragsgillt. Vad det innebär går man inte in närmare på. Förslaget är baserat på att det skall bli mer jämställt mellan personalen, samt skatteregler som är förenliga Läs mer…

Prisbeloppen 2017

2016-10-25Nyheter

Prisbasbeloppet höjs med 500kr inkomståret 2017. Det innebär att det höjs från tidigare 44 300kr till 44 800kr. För beskattningsåret 2017 (deklaration 2018) blir: Deklarationspliktsgränsen 18 950kr Skattefria traktamentsbeloppet 220kr Högsta sjukpenninggrundande inkomst 336 000kr Högsta föräldrapenninggrundade inkomst 336 000kr Gräns för inventarier av mindre värde 22 400kr gräns på krav för verifierade kassaregister 179 Läs mer…

Fulla arbetsgivaravgifter för unga

2016-10-23Nyheter

Från och med den 1 juni 2016 är det fulla arbetsgivaravgifter på 31,42 procent på lön som utbetalas till den som är född 1991 eller senare. Även uttaget av egenavgifter har förändrats för dessa ungdomar. Fulla avgifter på 28,97 procent tas ut på inkomst av aktiv näringsverksamhet från 1 juni.

Lagar att ha koll på som företagare

2016-10-22Nyheter

Många företagare väljer att själva ta hand om sin redovisning. Eventuellt tar man hjälp när det är dags att göra bokslut. Risken att begå någon typ av lagbrott är därmed stor. Som företagare är du nämligen skyldig att följa en hel del lagar och bör därmed veta innebörden av dem. Vet du inte det är Läs mer…

Höjd skatt på ISK och kapitalförsäkring

2016-10-21Nyheter

Investeringssparkonto (ISK) och kapitalförsäkring är skattemässigt gynnat i förhållande till konventionell kapitalbeskattning. Förutom detta, så har den kraftigt fallande statslåneräntan (SLR) gjort sparformerna ännu mer gynnade. Enligt tidigare regler beräknades schablonavkastningen (underlag för avkastningsskatt) genom att kapitalunderlaget multiplicerades med SLR 30 november året före beskattningsåret. Riksdagen har beslutat att schablonavkastningen ska beräknas genom att kapitalunderlaget Läs mer…

Ungdomsrabatten på arbetsgivaravgiften slopas

2016-10-20Nyheter

Socialavgifterna för ungdomar har varit nedsatta i flera år. Riksdagen har dock beslutat att nedsättningen av socialavgifter för ungdomar slopas helt den 1 juni 2016. Till och med den 31 maj 2016 är arbetsgivaravgifterna för ungdomar under 25 år 25,46%.